Imsys AB: April månadsbrev från VD Magnus Stuart

Imsys verksamhet fortsätter att utvecklas i positiv riktning enligt plan.

 • Lanseringen av IM4000 sker i juni 2021!
 • Två patentansökningar lämnas in under maj 2021!
 • Extern utvärdering av Alice har givit godkänt - och grönt ljus för nästa steg!

Lanseringen av IM 4000

Under april månad har utvecklingsarbetet med IM 4000 fortskridit, där IM 4000 är en uppgradering av IM 3000. IM 4000 utgör också en central funktion i kärnan av Imsys kommande "superdator" ALICE (acceleratorn). Den produkt som skall användas för AI (Artificiell intelligens) i industriella applikationer. Exempelvis inom bl.a. fordonssäkerhet, 5-G, biometri mm.

Bakom IM 4000 ligger det flera års utvecklingsarbete och produkten innehåller ny mjukvara som möjliggör integration till olika dataprogramvaror. IM 4000 har ett öppet gränssnitt och detta innebär möjlighet till integration med de flesta viktiga programvarorna på marknaden. Exempelvis så kan IM 4000 kan arbeta med ett trettiotal olika programvaror genom det globalt erkända översättningsprogrammet LLVM. Alla dessa kundanpassningar breddar marknaden för IM 4000 jämfört med IM 3000!

IM 4000 kommer att säljas direkt mot kund och i maj månad planeras en release av specifikationerna för denna produkt. Vi ser redan nu att IM 4000, rent prestandamässigt kommer kunna placeras i elitklassen där flexibilitet och låg strömförbrukning är otroligt viktiga egenskaper.

Imsys plan är att erbjuda både befintliga IM 3000 kunder att uppgradera, samt att marknadsförs IM 4000 brett hos globala distributörer för att säkra volymförsäljning.

Roadmap - vägen till framgång

Imsys Roadmap beskriver 5 utvecklingssteg som sträcker sig från 2021 och fram till 2024. Under april 2021 har vårt arbete inför Steg 3, som ska utvärdera vår design för ALICE, bedrivits tillsammans med externa samarbetspartners. Utvärderingen ger accept för Imsys design. Detta är ett viktigt steg framåt för oss.

Under april har vårt arbete med patent tagit betydande steg framåt. Redan i december 2020 lämnade Imsys in en provisorisk patentansökan. Under innevarande månad kommer två specifika patentansökningar att lämnas in och planen är att dessa skall följas av två till under juni. Detta stärker Imsys marknadsposition som IP-leverantör gentemot våra konkurrenter och skapar betydande värden. Just patentportföljerna inom vår marknad är viktiga värdeskapare.

Försäljning

Slutligen, försäljning. Det är ju vad vi slutligen lever av. Här arbetar vi med att säkerställa att vi får en så kallad "launch costumer" (lanserings kund). Det är min förhoppning att vi kan komma med ett meddelande om detta inom 30 dagar.

Om Imsys relation till AI

Artificiell Intelligens är en gigantisk tillväxtmöjlighet för Imsys. För halvledarindustrin innebär AI en övergång från att leverera standardkretsar till ett litet antal leverantörer av mobiltelefoner, laptops och servrar, till att leverera IP och teknik till många industriföretag som var och en skapar unika AI lösningar för sina många industriprodukter. Övergången gynnar renodlade design- och utvecklingsföretag eftersom Industriföretagens AI lösningar alla måste anpassas till deras befintliga industriprodukter.

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och företagets operativa och finansiella resultat. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i sådana framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte finnas några garantier för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för pressmeddelandet. Bolaget förbinder sig inte att publicera uppdateringar eller revideringar av framåtblickande uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter än vad som krävs enligt gällande värdepapperslagar eller regler eller tillämpliga börsregler.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör [email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS - VIKTIG INFORMATION
Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.


Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.

Imsys AB: Month of May Letter from the CEO

Imsys' business continues to develop in a positive direction at a high pace.

· The launch of IM4000 is developing according to plan

· Two more patent applications will be filed in June 2021!


Imsys AB: Månadsbrev för maj från VD Magnus Stuart

Imsys verksamhet fortsätter att utvecklas i positiv riktning med högt tempo.

 • Lanseringen av IM4000 utvecklas enligt plan
 • Två ytterligare patentansökningar lämnas in under juni 2021

Imsys AB signs Letter of Intent for IM 4000

 • Volume sales of IM 4000
 • Three year agreement with Mindchip to be finalized within 2 weeks

IMSYS tecknar Letter of Intent för IM 4000

 • Volymförsäljning av IM 4000
 • Tre årigt avtal med Mindchip som ska slutföras inom 14 dagar

Imsys AB: Monthly Letter from CEO

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, CANADA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTHAFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IS WHOLLY OR PARTIALLY SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.

Imsys business continues its positive development and direction in accordance to plan.

 • Commercial launch of product IM4000 scheduled for June 2021!
 • Two patent applications ready and scheduled for registration in May 2021!
 • External evaluation of Alice design has received green light for next step!


Imsys AB: April månadsbrev från VD Magnus Stuart

Imsys verksamhet fortsätter att utvecklas i positiv riktning enligt plan.

 • Lanseringen av IM4000 sker i juni 2021!
 • Två patentansökningar lämnas in under maj 2021!
 • Extern utvärdering av Alice har givit godkänt - och grönt ljus för nästa steg!


Imsys AB: Monthly Letter from CEO

A March letter reporting business to develop positively. Imsys attracting new shareholders and the share price is in rising. Imsys' internal evaluations indicating that our technology, ALICE, is competitive in a market that is expected to reach sales volumes of USD 5 billion by 2025. IM4000 is approaching its launch and may start generating revenue soon.


Imsys AB: Månadsbrev från VD

Imsys verksamheten har utvecklats positivt under mars. Bolaget får nya aktieägare och aktiekursen stiger. Imsys interna utvärderingar ser att vår teknik, ALICE, är konkurrenskraftig på en marknad som förutses omsätta 5 miljarder USD 2025. IM4000 närmar sig lansering och kan börja generera intäkter inom kort.


Imsys AB leads seminar series in AI development.

ICES today, in its Newsletter for 2021 presents a seminar series aimed at its member companies called "Empowering AI at the EDGE". The seminar series will be conducted in the spring of 2021 in collaboration with Imsys AB. Participants are senior leaders in CTO position, from sixteen of ICES member companies.

At the workshop on June 2, Imsys will present its AI accelerator ALICE and participants will during this workshop be given opportunities to evaluate four AI applications together with IMSYS.


Imsys AB leder seminarieserie inom AI utveckling

ICES presenterar idag en seminarieserie riktad till sina medlemsföretag kallad "Empowering AI at the EDGE". Seminarieserien genomförs under våren 2021 i samarbete med Imsys AB. Deltagare är personer i ledande ställning, CTO, från 16 av ICES medlemsföretag.

Vid en workshop den 2 juni presenteras Imsys AI accelerator ALICE och deltagarna ges därefter möjligheter att tillsammans med IMSYS utvärdera fyra AI applikationer.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted