Delårsrapport Q3 2019

H&D Wireless har under kvartalet konstaterat att bolaget är långt framskridet i utvärderingarna hos de ledande verkstadsbolagen, framhållet av att bl.a. kunderna inom fordonsindustrin själva säger att H&D Wireless lösning ligger minst ett år före konkurrenter. Kvartal 3 är det säsongsmässigt svagaste kvartalet på året med semesterperioden som kraftigt påverkar fakturerade konsulttimmar samt lägre aktivitet än en normal period i kund- och utvecklingsprojekt

Tredje kvartalet 2019

Bolaget konsoliderar MVV Holding AB (publ) från och med kvartal 2 2019.

 • Nettoomsättning 5,1 MSEK (Kv3 2018 0,9 MSEK).
 • Periodens resultat -10,9 MSEK (Kv3 2018-7,5 MSEK). (Periodens resultat har i kvartalet belastats med en nedskrivning om 2,3 MSEK av värdet hänförligt till aktierna i ett av dotterföretagen i MVV Holding AB (publ).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,32 kr (Kv3 2018-0,43 kr)
 • Likvida medel uppgick till 0,7 MSEK per den 30 september 2019

Ackumulerat nio månader 2019

 • Nettoomsättning 12,3 MSEK (2018: 3,8 MSEK)
 • Periodens resultat -29,2 MSEK (2018: -23,2 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,11 kr (2018: -1,47 kr)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Keolis leverans godkänner GEPS på första depåerna.
 • Uppdatering om tidigare kommunicerat MoU med kinesisk part samt generell långsiktig kinastrategi.
 • Det publika budet på MVV Holding AB (publ) har accepterats av aktieägare representerande 91,07% av det totala aktiekapitalet i MVV Holding AB och 91,78% av rösterna
 • Framställan till Aktiemarknadsnämnden
 • H&D Wireless föreslår företrädesemission om cirka 52,4 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3.
 • Kallelse till extra bolagsstämma den 21 oktober 2019
 • H&D Wireless ny medlem i ABB SynerLeap och får därmed också ett kontor i Västerås.
 • Byte av Certified Adviser till Aqurat Fondkommission AB
 • Bolaget har under kvartalet lämnat in tre internationella ansökningar för patent på unika innovationer i vår produkt.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Uttalande från Aktiemarknadsnämnden, som anser sig inte kunna dra slutsatsen att budplikt uppkommit. Aktiemarknadsnämnden anser dock att H&D Wireless brutit mot god sed på aktiemarknaden avseende informationsgivning i budpliktsfrågan och för detta förtjänar allvarlig kritik.
 • Scania väljer H&D Wireless IoT sensor för övervakning av lyftverktyg. H&D Wireless AB, har tillsammans med Scania ingått ett 12 månaders avtal för IoT tjänster. Sen juni 2017 har H&D Wireless en installerad pilot på Scania Smart Factory där nya system för digitalisering av fabriken testas. Nu går samarbetet in i en ny fas då H&D Wireless kommer att leverera Raven IoT Sensor Box827 lösning som produkt med tillhörande mobiltjänst till Scanias fabrik i Södertälje

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 21 oktober 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2019-10-21

För ytterligare information vänligen kontakta:

Frida Nordeman,
IR & PR Communications Manager, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted