Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport kvartal 4 2022 samt bokslutskommuniké 2022

Under Q4 har resultatet av det nya samarbetsavtalet med Avnet börjat märkas samtidigt som samtliga produktområden och kunder gått framåt bra. Bolagets nettoomsättning ökade därför med 57% i Q4 (9,2Msek) jämfört med Q3 (5,9Msek) medan resultatet innan avskrivningar förbättrades med ca 2,9Msek (+29%) mot Q4 föregående år. Den ackumulerade omsättning 2022 blev 72% högre än omsättning för hela 2021. Även Q4 har varit påverkat av kriget i Ukraina och dess konsekvenser som högre kostnader för komponenter och energi. Intresset ökar fortfarande snabbt för bolagets produkter och digitala lösningar. Leveranser pågår bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Swegon, Parker, Scania, Atlas Copco, Ericsson, Avnet och AstraZenca. Avnet-Silica har under kvartalet fortsatt realisera orders baserat på det ramavtal med ett uppskattat värde av 300-500MSEK över kommande 5 år som tecknades i juni. Den totala orderstocken 2022 ökade 107% mot 2021.  Omsättningen för både kvartalet och helåret är den högsta sedan bolaget listades.

Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättning 9,2 MSEK (f.g år 3,9 MSEK)
 • Periodens resultat efter finansiella poster -11,5 MSEK (f.g år -6,3 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (f.g år -0,04 kr)
 • Likvida medel uppgick till 4,7 MSEK per den 31 december 2022 (f.g år 1,3 MSEK)

 Ackumulerat tolv månader 2022

 • Nettoomsättning 23,0 MSEK (f.g år 13,4 MSEK)
 • Periodens resultat efter finansiella poster -19,9 MSEK (f.g år -22,8 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 kr (f.g år -0,19 kr)

 Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Parker Hannifin delbeställer semiautomatiserad monteringslinje, ordervärde ca 200 kSEK.
 • Avnet Europe beställer IoT-projekt, ordervärde ca 1,3 MSEK
 • Atlas Copco beställer mer utvecklingsarbete, ordervärde ca 200 kSEK
 • Swegon förnyar CASAT licens, ordervärde ca 100 kSEK
 • No-Isolation beställer SPB228, ordervärde ca 150 kSEK
 • BorgWarner förnyar CASAT licens, ordervärde ca 100 kSEK
 • Parker Hannifin beställer ny semiautomatiserad monteringslinje, ordervärde ca 0,8 MSEK
 • Volvo Cars beställer pilotstudie för GEPS, ordervärde understiger 100 kSEK
 • Volvo AB beställer utvecklingsarbete, ordervärde ca 400 kSEK
 • Parker Hannifin förnyar CASAT licens, ordervärde ca 600 kSEK
 • Volvo AB beställer CASAT licens, ordervärde ca 1,1 MSEK
 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital balanseras i ny räkning, dvs ingen utdelning.

 Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • AstraZeneca beställer GEPS för ytterligare 12 månader, ordervärde ca 500 kSEK
 • Investerare konverterar lån på 4,5 MSEK till aktier
 • Bolaget utnyttjar de återstående 5MSEK från låneavtalet tecknat i september 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

www.hd-wireless.com

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted