H&D Wireless Delårsrapport kvartal 2 2022

Under Q2 har orderingången fortsatt att öka bra och vi passerade 20Msek i orderstock för första gången i bolagets historia. Q2 har varit påverkat av kriget i Ukraina och dess konsekvenser som högre kostnader för komponenter och energi. Bolagets nettoomsättning ökade med 11% i Q2 (4,2Msek) jämfört med Q1 (3,9Msek) medan resultatet innan avskrivningar förbättrades med ca 0,6Msek (+8%). Bolaget har varit tvungna att följa med i den externa kostnadsökningen och har höjt priserna som en följd av detta. Intresset ökar fortfarande snabbt för bolagets produkter och digitala lösningar. Leveranser pågår bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Swegon, Parker, Scania, Atlas Copco, Ericsson och Avnet. I slutet på juni tecknades ett större ramavtal med Avnet-Silica om samarbete på flera områden och produkter med ett uppskattat värde av 300-500MSEK över kommande 5 år, vilket vi betecknar som ett genombrott och positivt omvälvande för bolaget. Genom samarbetet får vi både en säljkanal till EU, US och Asien, en storkund och en finanspartner. 

Andra kvartalet 2022 (samma kvartal föregående år inom parentes)

 • Totala intäkter uppgick till 4,4 (4,1) MSEK bestående av:
 • Nettoomsättning 4,2 (3,4) MSEK, Aktiverade F&U kostnader 0,0 (0,7) MSEK samt Övriga intäkter 0,3 (0,0) MSEK
 • Periodens resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,2 (-6,2) MSEK
 • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -9,7 (-6,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr ( -0,05 kr)
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 1,6 MSEK vid periodens slut (7,0 MSEK)
 • I koncernen vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 44,6 MSEK (52,9 MSEK) vilket ger en soliditet om 64% (69%).
 • Under kvartalet gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med 0,0 MSEK (-0,7 MSEK).

 Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Avnet Europe beställer IoT moduler, ordervärde 400 kSEK
 • Atlas Copco beställer utveckling, ordervärde 0,5 MSEK
 • Avnet beställer IoT moduler, ordervärde 0,8 MSEK, för ny kund inom Healthcare
 • Incitamentsprogram för anställda samt nyckelpersoner upprättat
 • Atlas Copco beställer utveckling, ordervärde ca 100 kSEK
 • Parker Hannifin beställer utveckling, tillverkning och driftsättning av semiautomatiserad monteringslinje, ordervärde ca 0,8 MSEK
 • Swegon förnyar Casat licens, ordervärde ca 100 kSEK
 • Atlas Copco tecknar ramavtal för volymleveranser av trådlös modul. Ordervärde ca 25-30 MSEK över 10 år
 • Volvo beställer mjukvaruutveckling till Casat, ordervärde ca 200 kSEK
 • Avnet beställer utveckling, ordervärde ca 300 kSEK
 • Finansieringspaket tillför bolaget totalt ca 7 MSEK under Q2-Q3 innan kostnader
 • Bolaget ingår samarbetsavtal med Avnet. Första bindande order på ca 11 MSEK

 Väsentliga händelser efter kvartalets slut, se separata PM för detaljer.

 • Avnet beställer IoT moduler, ordervärde ca 4,4 MSEK baserat på ramavtalet
 • Avnet beställer utveckling av hård- och mjukvara, ordervärde ca 5,6 MSEK, enligt ramavtalet
 • Parker Hannifin beställer utveckling och produktion av tillverkningsutrustning, ordervärde ca 120 kSEK
 • Akwel Sweden AB beställer renovering av maskiner, ordervärde ca 220 kSEK

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,

VD och koncernchef, H&D Wireless

Växel +46-8-55118460

Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

BorgWarner förnyar Casat 4.0 licens från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Casat fått en order från BorgWarner Sweden AB, ett ledande bolag för framdrivningskomponenter till bilindustrin, för förnyelse av Casat4.0 licens på 12 månaders. H&D Wireless erhöll Casat genom uppköpet av MVV våren 2019 som under många år utvecklat och optimerat Casat åt bland annat Volvo Penta. Nu har alltså H&D Wireless AB fått förtroendet av BorgWarner i ytterligare ett år med Casat4.0. Ordervärdet är drygt 100kSEK då man i dagsläget bara använder beredningsmodulen och tidsstudier.


No-Isolation säljer mer Sociala Robots och beställer för 150ksek

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB (HDW), har som tidigare kommunicerats, valts som leverantör för en ny produktgeneration från det norska företaget No-Isolation. No-Isolation har valt Wi-Fi modulen SPB228 för sin Social Robot AV2 och nu ökar takten. Totala ordervärdet är på ca 150 000 SEK och kommer att levereras under Q1 2023.


SWEGON förnyar Casat-licens med H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Casat fått en order från Swegon AB för förnyelse av licens för Casat3.0. H&D Wireless erhöll Casat genom uppköpet av MVV våren 2019 som under många år utvecklat och optimerat Casat åt bland annat Volvo Penta. Nu har alltså H&D Wireless AB fått förtroendet av Swegon i ytterligare ett kvartal. Ordervärdet är drygt 0,1MSEK.


Atlas Copco beställer mer utveckling från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har erhållit en beställning på ytterligare kundutveckling från Atlas Copco (OMX Stockholm Large Cap). Ordervärdet är cirka 0,2MSEK.


RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande den 28 oktober 2022 - "H&D Wireless: H&D Wireless AB Delårsrapport kvartal 3 2022"

H&D Wireless AB utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades den 28 oktober 2022. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet: "Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 08:00 CET." Kvartalsrapporten som distribuerades för Q3-2022 var dock helt korrekt markerad med MAR-text.  Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet.


H&D Wireless AB Delårsrapport kvartal 3 2022

Under Q3 har orderingången fortsatt att öka bra samtidigt som vi börjat leverera mot orderstocken. Bolagets nettoomsättning ökade därför med 41% i Q3 (5,9Msek) jämfört med Q2 (4,2Msek) medan resultatet innan avskrivningar förbättrades med ca 2,9Msek (+46%). De tre första kvartalens ackumulerade omsättning är redan högre än omsättning för hela 2021. Även Q3 har varit påverkat av kriget i Ukraina och dess konsekvenser som högre kostnader för komponenter och energi, men bolagets prislista följer med i prisökningen. Intresset ökar fortfarande snabbt för bolagets produkter och digitala lösningar. Leveranser pågår bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Swegon, Parker, Scania, Atlas Copco, Ericsson och Avnet. Avnet-Silica har under kvartalet realiserat orders baserat på det ramavtal med ett uppskattat värde av 300-500MSEK över kommande 5 år som tecknades i juni. En genombrottorder erhölls i ett nytt segment, läkemedelsbranschen, genom ett kommersiellt avtal med AstraZeneca. Omsättningen för kvartalet är den högsta sedan innan pandemin och resultatet det bästa sedan bolaget listades.


Avnet Europe beställer IoT-projekt för 1,3MSEK av H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör ett gemensamt IoT projekt och är den första del av IoT utveckling i det avtalspaket bolaget kommunicerat den 21 juni 2022. Ordervärdet är cirka 1,3 MSEK.


Parker lägger tilläggsbeställning till H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Dalumverken fått en tilläggsorder från Parker Hannifin AB avseende utveckling, tillverkning och driftsättning av en semiautomatiserad monteringslinje med integrerad Cobot. Ordervärdet är cirka 200 KSEK.


Långivarna konverterar lån från finanspaketet

Den 26 augusti 2022 beslutade styrelsen i H&D Wireless AB ("Bolaget") om ett finanspaket med ett lån på totalt 15MSEK. Bolaget upptog då ett lån om 10 MSEK med ett vidhängande lånelöfte om ytterligare 5 MSEK. Investerarna väljer nu att konvertera 4MSEK av detta lån till aktier, vilket bolagets styrelse har godkänt.


Volvo Cars lägger tilläggsorders på GEPS™ till H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS™ erhållit tilläggsorders från Volvo Personvagnar AB baserat på det SLA som finns 36 månaders tjänst och drift av GEPS™ for Industry som beställdes i januari 2022. Ordervärdet är cirka 100KSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted