Årsredovisning 2018

GoldBlue AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida.

Bolaget informerar om att årsredovisningen visar ett negativt resultat om 14,8 Mkr istället för 11,6 Mkr i bokslutskommunikén. Fordringar i balansräkningen har bokats om som kostnader i kostnad sålda tjänster mellan de två rapporterna. Det beror framförallt på att koncernmellanhavandena vid tillfället för bokslutskommunikén inte var fullständigt avstämda. Det har även påverkat skuldsidan som visar en ökad skuld om 798 tkr och även kassa som visar en ökning om 209 tkr. Det har även skett omklassificeringar mellan poster vilket påverkar balansräkningen i övrigt.

GoldBlue AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.goldblue.eu. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266 

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2019  kl. 16.58 CET.

GoldBlue AB är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien.

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q2 2019


Årsredovisning 2018


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär