Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Follicum AB upplever stort intresse för FOL005 från potentiella licenstagare

Coegin Pharma AB:s ("Coegin Pharma") portföljbolag Follicum AB ("Follicum") har sedan i september 2022 varit i kontakt med företag i USA, Europa och Asien avseende partnerskap för utvecklingen av FOL005 mot håravfall. Intresset för projektet är stort och Follicum för nu diskussioner med flera potentiella samarbetspartners. Förutsättningarna för ett väsentligt värdeskapande bedöms som större än vad som tidigare beräknats.

Dagens marknad för behandling av håravfall är mycket begränsad och domineras av ett par läkemedel som dessvärre medför en rad mindre välkomna biverkningar och samtidigt har en begränsad effekt. Dessutom svarar endast ett fåtal av patienterna på behandlingarna. Efter den analys som gjorts tidigare i år av utfallet på den senaste studien med FOL005 så bedömer Follicum att FOL005 har stor potential att bli en världsledande behandling för håravfall.

"Vår läkemedelskandidat ser ut att kunna ge en betydligt större svarsfrekvens, snabbare effekt än samtliga befintliga läkemedel på marknaden samt har visat på en attraktiv säkerhetsprofil. Jag upplever ett stort intresse i de dialoger vi för och ser goda möjligheter för ett attraktivt licensavtal."säger VD Kristian Lykke Fick. 

Den industriella marknaden för produkter mot håravfall är normalt sett regionalt uppdelad. Därför förväntas ett antal regionala utlicensieringsavtal etableras i USA, Europa och Asien (Japan, Kina och Sydkorea) som regionalt kan stödja ett fortsatt kliniskt utvecklingsprogram för FOL005.

Parallellt med partnerarbetet utreds också möjligheten att dela ut Follicum till Coegin Pharmas befintliga aktieägare enligt Lex Asea med en efterföljande notering av bolaget. En utdelning av Follicum bedöms kunna skapa ännu bättre förutsättningar för ett licensavtal.

Flera positiva möten har skett vid deltagandet på partnerkonferenserna Nordic Life Science Days och BIO Europe. Arbetet med partnermöten fortsätter vid kommande deltagande på Dermatology Summit och JPM Healthcare Conference i San Francisco under januari 2023.

Coegin Pharma-koncernens strategi är att dess portföljbolag skall ingå partnerskap för fullständig global utlicensiering eller samarbete kring gemensam finansiering och utveckling av projekt i utvalda länder och regioner. 

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66 

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Om Follicum AB
Follicum är ett dotterbolag till Coegin Pharma med fokus på utveckling av nya och banbrytande behandlingar för håravfall och kroniska sår. Målet är att värdeförädla och skapa optimala förutsättningar för ett exitavtal.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted