Manufacturing of low titer-blood group O whole blood: Presentation of results at the SABM 2021 Annual Meeting

Glycorex Transplantation AB (publ.), listed on NGM Main Regulated Equity, announces that the Transfusion unit at the University of Rochester Medical Center presents their experience with the UBP-product for the manufacturing of low titer-blood group O whole blood (LTOWB) at the Society for the Advancement of Blood Management (SABM) today. 

The company has developed a CE-marked medical device for reduction of blood group A and blood group B specific antibodies (UBP-product).

Massive bleeding is one of the leading causes of death in severe trauma. Evidence is growing suggesting that transfusion of whole blood is most appropriate in this setting, however the availability of blood group O whole blood with low levels (titers) of blood group antibodies (anti-A/B antibodies) is limited. Thus, products or methods for the manufacturing of LTOWB for use in massive transfusion may prove to be of significant clinical value in both civilian and military contexts.

The company's UBP-product has been tested at the University of Rochester Medical Center (U.S.) for this very purpose: to reduce anti-A/B antibody titers in blood group O whole blood.

The results1 are encouraging as they show that the UBP-product is effective in reducing anti-A/B antibody titers in whole blood units to near zero, without effecting other blood parameters as tested by the complete blood count or thromboelastography assays.

The authors conclude that the product "could be readily and routinely used at blood collection center or transfusion facilities without extensive training. Preparation of LTOWB could have clinical value in massive transfusion in both civilian and military settings."

(1)    Gupta G, Henrichs K, Nilsson K, Wagner S, Brown B, Masel D, Refaai M, Blumberg N; Reduction of Anti-A and Anti-B Isoagglutinin Titers of Group O Whole Blood Units with the Glycosorb® ABO Column Anesthesia & Analgesia. 133(3S):1-106, September 2021 (P 25).

The results will also be presented at the AABB congress in October 2021.

Fri, Sep 24, 2021

Contact
Johan Nilsson, Interim CEO, Glycorex Transplantation AB.
E-mail: [email protected], phone: 046-286 52 30

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on September 24, 2021 17:15 CET.

Brief information about the company
Glycosorb® ABO is one of Glycorex Transplantation AB's self-developed proprietary medical devices that is used clinically in four continents to facilitate blood group-compatible transplants, especially in kidney transplants from related living donors, but the product is also used in liver, heart, lung and stem cell transplantation. The product has so far been used in more than 5,000 kidney transplants. The short-term and long-term results are excellent. The results have been presented in over 60 scientific articles in reputable medical journals. Each kidney transplant has been estimated to save up to SEK 5 million in dialysis costs alone. Each kidney transplant saves about 150 dialysis treatments per year, meaning that the over 5,000 kidney transplants performed after Glycosorb® treatments, can be estimated to save over 700,000 dialysis treatments per year. In addition to Europe, the product is used in India, Canada, Israel, Singapore, Thailand, Mexico and Australia, for example.The company has also developed a CE-marked medical device for the development of universal blood plasma and are developing products for the specific reduction of autoantibodies in the treatment of autoimmune diseases, as well as products for specific reduction of galectins. The company also develops products for the simultaneous reduction of blood group A/B specific antibodies and HLA antibodies (tissue-specific antibodies). The company is collaborating with a leading European research institute to develop a product for the treatment of the autoimmune disease rheumatoid arthritis. There are approximately 5 million patients in the EU who have this disease.

Glycorex Transplantation AB (publ) is listed on NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) and is traded under the symbol GTAB B.


Framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod: Presentation av resultat vid SABM 2021 (översättning)

Glycorex Transplantation AB (publ.), noterat på NGM Main Regulated Equity, meddelar att Transfusionenheten vid University of Rochester Medical Center den 24/9 2021 presenterade sina erfarenheter av UBP-produkten för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod (LTOWB) vid årsmötet av Society for the Advancement of Blood Management (SABM).


Manufacturing of low titer-blood group O whole blood: Presentation of results at the SABM 2021 Annual Meeting

Glycorex Transplantation AB (publ.), listed on NGM Main Regulated Equity, announces that the Transfusion unit at the University of Rochester Medical Center presents their experience with the UBP-product for the manufacturing of low titer-blood group O whole blood (LTOWB) at the Society for the Advancement of Blood Management (SABM) today. 


Presentation av resultat av UBP-produkten på Jahrestagung DGTI

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Main Reulated Equity, meddelar att de första erfarenheterna av bolagets UBP-produkt från transfusionsenheten på Universitetssjukhuset i Regensburg presenteras idag, den 22 september 2021 som poster på Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI).


Delårsrapport kvartal 2, 2021

April - juni 2021 (jämfört med motsvarande period föregående år)

  • Nettoomsättning: 8,0 miljoner kronor (3,3).
  • Rörelseresultat: -2,2 miljoner kronor (-6,4).
  • Periodens resultat: -2,3 miljoner kronor (-6,8).
  • Resultat per aktie: -0,03 kronor (-0,09), inga utspädningseffekter.

Universellt helblod: Presentation av resultat vid två amerikanska blodkonferenser

Som tidigare meddelats har ett ledande centrum i USA testat vår UBP-produkt för framtagning av universellt helblod. Vi kan nu meddela att resultaten kommer att presenteras som posterpresentationer vid Society for the Advancement of Blood Management (SABM) och AABB. I anslutning till dessa kommer sammanfattningar (abstract) även att publiceras i två olika medicinska tidskrifter: "Anesthesia and Analgesia" och "Transfusion".


Uppdatering kring UBP-produkten

Som tidigare meddelats är ambitionen med bolagets prelansering av UBP-produkten att låta väl utvalda referenskunder i Europa och USA utvärdera produkten. Med hjälp av publicerade resultat skapas en plattform för en bredare lansering. Nya resultat har nyligen presenterats på den spanska blod- och transfusionskongressen för 2021, SETS. Resultat från blodbanker i andra länder är också inskickade för presentation efter sommaren. Vidare planeras en studie för behandling av trombocytkoncentrat som kan ligga till grund för ett godkännande av produkten även för denna applikation.


Pontus Nobréus lämnar rollen som verkställande direktör

Pontus Nobréus har idag blivit entledigad som verkställande direktör för bolaget med omedelbar verkan. Styrelsen kommer att inleda arbetet med att rekrytera en ny permanent vd. Vd-rollen kommer under denna interimperiod att axlas av bolagets tidigare vd Johan Nilsson.Årsstämman 8 juni 2021

Glycorex Transplantation har idag hållit årsstämma genom poströstning i enlighet med den temporära lagstiftningen om årsstämmor. Årsstämman beslöt i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. Besluten sammanfattas nedan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted