Delårsrapport Q3 2015

  • Nettointäkterna under Q1-Q3 3,8 MSEK (4,9)
  • Periodens rörelseresultat - 12,3 MSEK (-2,6)
  • Periodens resultat -11,1 MSEK (0,0)
  • Orderstocken vid periodens slut ca 1,0 MSEK (1,2)
  • Antalet aktier vid rapporttillfället 419 900 045 aktier
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,03 öre/aktie (0,0)

För mer information: se bolagets hemsida, http://www.free2move.se eller kontakta bolagets VD, Anders Due-Boje, 035-152260, anders.dueboje@free2move.se

Nästa rapporttillfälle: 2016-02-18, Bokslutskommuniké 2015

VD kommentar

Nyckelkunds avveckling slår på försäljning men god progress inom tillväxtområden för framtiden.

Tyvärr nåddes vi under Q3 av beskedet att Bosch beslutat att avveckla sitt affärsområde inom Health Care. En framtidssatsning som Free2move arbetat med sedan 2011 och där vår Bluetooth modul var in-designad i ett flertal produkter. Detta har en negativ inverkan på vår försäljning då planen var att serievolymer skulle påbörjas under slutet Q3 och sedan successivt öka under innevarande år och 2016.

Under kvartalet kan vi glädjande konstatera att vi fått godkännande av "Proof of Concept" från Isuzu Hicom i Malaysia. Vårt system övervakar produktionen i bilfabriken och levererar bl.a. bättre produktkvalitet, ökad produktionstakt och effektiv lagerstyrning. Nästa steg är att implementera systemet bredare i fabriken, ett arbete som pågår nu under Q4. Vi hoppas självklart på att de fördelar man ser med RFID kontra traditionell streckkod (Barcode) får genomslag och att man implementerar vår lösning i övriga Isuzu fabriker runtom i världen. Samma lösning kan givetvis också marknadsföras till andra kunder. Detta är den första lösningen i bolagets nya strategi med generiska plattformar och repeterbar försäljning.

En utvärdering har genomförts på vår aktiva RFID läsare. Resultatet från denna tekniska utvärdering blev klar efter emissionsprospektet skrevs och visar att produkten behöver en förbättrad hårdvarukonstruktion. Det innebär att ytterligare medel kan behöva tillföras bolaget efter emissionen. Den genomlysning som bolaget genomfört av samtliga teknikområden är nu i det närmaste färdig.

Vi har under Q3 genomfört tester av vår lösning för övervakning av temperatur och fukt i fastigheter och fått positiv återkoppling från kunder.

En ny WEB har lanserats som visar på bolagets ambitioner inom lösningar trådlös kommunikation. Samtidigt visar vi nu upp en gemensam bild för produktområdena Bluetooth och RFID.

Under kvartalet har styrelse och ledning arbetat intensivt med pågående emission. Teckningstiden är 13 oktober till 29 oktober. Emissionen är på 16.8 MSEK och är garanterad till 93 %. Se vidare bolagets hemsida.

Bolaget har genomfört en kontrollbalansräkning daterad den 31 augusti. Skälet till att bolagets egna kapital understiger halva aktiekapitalet är avskrivningar av fordringar på dotterbolaget Twixt, som är under avveckling. Vidare har en komponent i en av bolagets produkter slutat tillverkas. Total avskrivning av dessa poster är ca 4 MSEK. En kallelse till extra bolagstämma har gått ut där målet är att återställa det egna kapitalet enligt gällande regler.

Avslutningsvis vill jag även nämna att det framåtriktade strategiska arbete vi gör för att flytta oss från komponent- och hårdvaruleverantör till lösningsleverantör fortskrider positivt och med god progress.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Med vänliga hälsningar

Anders Due-Boje VD

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

For more information, please contact

CEO Anders Due-Boje@free2move.se

About Free2move Holding AB

Free2move Holding markets high performance low energy wireless technologies under two brand names: Free2move and SensMaster.

Free2move is a leader in Bluetooth® products characterised by long-range, simplicity and low cost integration. Free2move's embedded modules are easy to in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication. SensMaster specialises in end-user products for identification (RFID), security and wireless sensing. SensMaster's products are employed in industries such as air transportation, manufacturing, oil & gas; typically in applications for asset tracking, security, safety and environmental monitoring.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted