Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Free2Move tar upp lån för snabbare expansion

- Drar nytta av den ökande efterfrågan på energieffektivisering

NGM Nordic-listade Free2Move Holding AB - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - har den 22 december tagit upp ett lån på 6,9 miljoner kronor med löptid till och med 30 april 2023 och till 1,5 % månatlig ränta. Långivare är en av bolagets större aktieägare Soffloch Advice AB vilket kontrolleras av Didrik Hamilton som är ordförande i Free2move Holding AB. Avsikten är att nyttja den starka efterfrågan på sänkta driftkostnader genom energioptimering som råder bland fastighetsägare, offentliga förvaltningar och privatpersoner.

" Vi ser till att en fastighet, dels kan ha en egen produktion av förnybar energi, dels en enkel digital övervakning och styrning, vilket stoppar resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp. Larm om skenande elpriser i vinter driver på den redan starka efterfrågan att ta kontroll över fastighetens driftkostnader. Den tillväxt av orderstocken som redovisades i kvartal tre har fortsatt resterande del av året. För att kunna säkra leveranser i början på det kommande året behöver vi i en tid av komponentbrist säkra tillgång på insatsvaror genom större inköp av särskilt avgörande komponenter. Större inköp innebär även förbättrade inköpspriser. Bolaget har tidigare annonserat en kommande emission 2023, men efterfrågan på installationer skapar ett likviditetsbehov redan nu", säger Leif Syrstad,
koncernvd på Free2Move Holding.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
23 december 2022, klockan 08.30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd..

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted