Delårsrapport Q1 2021

Perioden 1 januari - 31 mars 2021

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 794 (1 775) TEUR
  • Driftnettot uppgick till 1 470 (1 522) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 81,94 (85,73) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 043 (1 107) TEUR
  • Periodens resultat uppgick till 792 (996) TEUR  
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 375 (9 211) TEUR
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2021-03-31 till 131 000 (131 000) TEUR
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,38 (5,02) ggr
  • Belåningsgraden uppgick till 59,54 (59,54) %
  • EPRA NRV per aktie uppgick till 9,54 (10,02) EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected] 

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021.

För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted