Kommuniké från Extra bolagsstämma den 24 oktober 2019 i Fleming Properties AB

Vid extra bolagsstämma den 24 oktober 2019 i Fleming Properties AB fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att välja en styrelse bestående av Hanna Ekdahl, Patrick von Hacht, Erica Magnergård och Thomas Lindström. Hanna Ekdahl ska vara styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 1 500 EUR per månad varav 500 EUR ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

24 oktober 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR-kontakt
Fleming Properties AB
+ 46 8 402 53 94
[email protected] 

Robin Englén, VD
Fleming Properties AB
+ 46 8 402 53 84
[email protected]

För mer information om Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.com 

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.
Uppdatering av kallelse till årsstämma

Kallelsen till årsstämma i Fleming Properties AB (publ) som offentliggjordes den 25 februari 2021 rättas på så sätt att sista dag för anmälan om deltagande på stämman ska göras senast den 24 mars 2021, och inte den 23 mars 2021 som tidigare angavs. Den justerade kallelsen framgår nedan.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted