Fleming Properties AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Perioden 3 juni - 31 december 2019*

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 568 TEUR
  • Driftnettot uppgick till 1 363 TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 87,0 %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 900 TEUR
  • Periodens resultat uppgick till 2 091 TEUR  
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 185 TEUR
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-12-31 till 130 000 TEUR
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr
  • Belåningsgraden uppgick till 60,0 %
  • EPRA NAV per aktie uppgick till 9,9 EUR

*Bolaget var vilande fram till dess att fastigheterna förvärvades den 9 oktober 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

+46 (0) 8 402 53 94

[email protected]

Robin Englén, verkställande direktör, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected]

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 89 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020.

För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com 
Kallelse till årsstämma i Fleming Properties AB

Aktieägarna i Fleming Properties AB org. nr. 559207-9544 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted