FIREFLY AB - KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Firefly AB höll årsstämma idag, den 26 april 2022, kl. 17.00 i Stockholm. Vid stämman fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021 och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning på 2,50 kr per aktie, totalt 15 003 500 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 52 364 588 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 28 april och utbetalningsdag blir den 3 maj. 

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter. Omval skedde av styrelseledamöterna Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg, Anders Lindberg och Lennart Jansson. Stämman valde Erik Mitteregger till styrelsens ordförande.

Omval skedde av Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 330 000 kr (315 000 kr), 0 kr (0 kr) till styrelsens ordförande och 110 000 kr (105 000 kr) till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Beslut fattades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om ordning för valberedningens arbete inför årsstämman 2023.

Stockholm den 26 april 2022

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, telefon 08 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, telefon 070-591 96 76

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly har under 2021 startat helägda dotterbolag i Polen, Firefly Poland Sp. z o.o. och i Italien, Firefly Italy S.l.r. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.


STARK INLEDNING PÅ ÅRET
FIREFLY AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

REKORDSTOR ORDERINGÅNG - HÖJD UTDELNINGFIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2021

KRAFTIG ÖKNING AV ORDERINGÅNGEN


FIREFLY AB KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2021

REKORDHÖG ORDERINGÅNG - KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRINGFIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2021

FORTSATT GOD TILLVÄXT


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted