Ferroamp exhibits at Intersolar and launches a new energy storage solution

Ferroamp is exhibiting at the Intersolar and SmarterE trade fair in Munich during the period 15 - 17 May. SmarterE is the major global arena for suppliers and customers in the field of solar energy, energy storage and charging infrastructure for electric cars. Ferroamp's products and solutions can be seen in stand C2.134.

In connection with the fair, Ferroamp are also launching a new energy storage solution, Ferroamp Power Storage Module. The battery is particularly developed for villas and smaller properties and for the applications that are relevant in the Nordic countries with managing power peaks and enabling more efficient charging of electric cars. The system has integrated electronics and is fully compatible with Ferroamp's EnergyHub system. All Ferroamp's customers have the opportunity to supplement their existing facilities with this battery. The development has been done in close cooperation with Sunwoda Energy Solution in China. Sunwoda Energy Solution is one of the biggest battery manufacturers in the world, with batteries ranging from mobile phones to electrical vehicles and supplying high quality batteries to several multinational players.

"-With this new energy storage solution we are complementing our product range. By that we can now offer the market a full range of optimized energy storage solutions for everything from small villas up to larger facilities. We are also very happy with our cooperation with Sunwoda, one of China's most recognized manufacturers of lithium-ion batteries." says Olof Heyman, CEO, Ferroamp.

"We are very happy to partner with Ferroamp in this launch of a Energy Storage system optimized for the European customers and applications. Our LFP battery technology is also one of the safest battery chemistries on the market." says Haiwei Xiao, VP, Sunwoda Energy Solution.

Munich, 2019-05-17

Contact:
Olof Heyman, CEO, mobile +46 70 585 57 90, or
Björn Jernström, CTO and founder of Ferroamp, mobile +46 70 930 89 82.

For more information, kindly visit: www.ferroamp.com

About Ferroamp Elektronik
Swedish Ferroamp Elektronik AB (publ), founded in 2010, is a fast-growing company within cleantech that offers advanced energy and power optimization solutions for real estate. Ferroamp has a scalable platform that offers the opportunity to combine patented technology in a self-developed EnergyHub with alternative energy sources and energy storage. In a unique solution, several buildings can also be connected in a microgrid - Powershare. Today, customers are primarily property companies / owners, energy consultants and electric power companies. Ferroamp has received several prominent international environmental awards. The head office is located in Spånga outside Stockholm. G&W Fondkommission is Certified Adviser: e-mail ca@gwkapital.se, telephone +46 8 503 000 50.

Delårsrapport april-juni 2019

Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättning uppgick till 9 866 (2 323) KSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 888 (-4 514) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,40 (-0,98) SEK

Incitamentsprogram tillför Ferroamp 1,35 MSEK

Teckningsoptionsprogram 2016/19 riktade till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Ferroamp Elektronik AB (publ), löpte ut 30 juni 2019. Samtliga utestående teckningsoptioner i programmet har nu tecknats och bolaget kommer att tillföras 1,35 MSEK, exklusive emissionskostnader.Ferroamp Elektronik AB (publ) förstärker ledningsgruppen inför fortsatt expansion

Ferroamp fortsätter sin tillväxtresa och förstärker ledningsgruppen för ett ökat strategiskt och operationellt fokus för expansion inom Sverige och internationellt. Kerstin Wähl utses till ny CFO och Niclas Wadestig utses till ny Head of Marketing and Sales. Båda tillträder i september 2019.


Ferroamp genomför riktad nyemission till Första AP-fonden och tillförs 23,2 miljoner kronor

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019 beslutat att rikta en nyemission till Första AP-fonden på totalt 817 670 aktier till ett pris om 28,44 kronor per aktie. Bolaget kommer därmed att tillföras ca 23,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Priset per aktie i nyemissionen har fastställts genom en genomsnittsberäkning av den volymviktade kursen de tio senaste handelsdagarna beräknat fr o m 2019-06-19 och med en rabatt om 5 %.


Ferroamp Elektronik AB (publ) - Förändring i styrelsen

Styrelseledamoten Karl Elfstadius har av personliga skäl och på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i Ferroamp Elektronik AB (publ). Karl har varit styrelseledamot sedan 2014 och fram till idag.


Förslag om delning av energi på fastighetsnivå öppnar för genombrott för Ferroamps PowerShare plattform

Nätkoncessionsutredningen överlämnade på måndagen sitt betänkande "Moderna tillståndsprocesser för elnät" (SOU 2019:30) till regeringen. Betänkandet föreslår bland annat två nya undantag i koncessionsförordningen för delning av energi och för produktionsnät.


Delårsrapport januari-mars 2019

Ferroamp fördubblar både omsättning och orderingång under Q1-2019

Första kvartalet 2019

  • Nettoomsättning uppgick till 5 953 (2 628) KSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -9 276 (-3 147) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,51 (-0,68) SEK

Ferroamp exhibits at Intersolar and launches a new energy storage solution

Ferroamp is exhibiting at the Intersolar and SmarterE trade fair in Munich during the period 15 - 17 May. SmarterE is the major global arena for suppliers and customers in the field of solar energy, energy storage and charging infrastructure for electric cars. Ferroamp's products and solutions can be seen in stand C2.134.


Kommuniké från Årsstämma i Ferroamp Elektronik AB (publ)

Vid årsstämman i Ferroamp Elektronik AB (publ) (Bolaget) som hölls den 9 maj 2019 kl 09:30 i Stockholm fattades i huvudsak följande beslut:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär