Kommuniké från Årsstämma i FastOut Int AB 2022

Idag 2022-05-20 höll FastOut Int AB årsstämma. Stämman beslöt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag. 

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2021 ska ingen utdelning ske. 

  • Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Det antecknades att VD och styrelseledamöter inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet. 

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande - Thomas Edselius, Joakim Stenberg, Sofia Lind och Håkan Lindgren samtliga omval. Thomas Edselius valdes till ordförande. 

 

  • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma Ernst & Young AB med revisor Per Karlsson som huvudansvarig.

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2022. Till styrelseordförande skall ett prisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning. 

  • Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. 

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.fastout.com, eller under nyheter på NGMs hemsida.Styrelsen FastOut Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på: 

Styrelseordförande Thomas Edselius

Telefon: +46 (0)730 911 211

[email protected] 

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


Årsredovisning 2021

OBOS ny kund i Norge för FastOuts tjänster

FastOuts samarbetspartner och återförsäljare i Norge, Inviso, har landat den största ordern hittills på den norska marknaden.

Det är OBOS, som är en av Nordens största bostadsbyggare, som tecknat avtal för FastOuts tjänster. Ordervärdet uppgår till 462 000 NOK årligen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted