Eolus och Hydro REIN ingår partnerskap för att tillsammans utveckla upp till 672 MW svensk vindkraft

Eolus och Hydro REIN ingår ett partnerskap för att gemensamt utveckla och etablera en portfölj bestående av nio svenska vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas. Projekten med en potentiell effekt om upp till 672 MW är lokaliserade i SE3 och SE4. Inom ramen för partnerskapet förvärvar Hydro REIN 50% av portföljen om 672 MW som ägs av Eolus.

Eolus och Hydro REIN har tecknat avtal om att ingå partnerskap för att gemensamt utveckla och etablera en portfölj om 672 MW i Sverige ägd av Eolus. Inom ramen för partnerskapet förvärvar Hydro REIN 50% av portföljen med en vinstdelningsmekanism mellan parterna när projekten når etableringsfas. Eolus och Hydro REIN kommer framöver gemensamt under ledning av Eolus att utveckla och etablera projekten.

Portföljen består av nio projekt i tidig utvecklingsfas lokaliserade i SE3 och SE4 i Sverige och som förväntas kunna driftsättas under åren 2027-2032 beroende på i fall alla nödvändiga tillstånd erhålls.

-Det finns ett stort behov av ny elproduktion i SE3 och SE4 i Sverige. Med detta partnerskap med Hydro REIN kan vi hjälpa till att bidra med ny produktionskapacitet i SE3 och SE4 från landbaserad vindkraft på ett kostnadseffektivt sätt säger Per Witalisson, VD för Eolus.

-Vi är glada över att ännu en gång samarbeta med Hydro REIN rörande landbaserad vindkraft i Sverige. Från Eolus sida ser vi fram emot att få utveckla projekten i portföljen tillsammans med Hydro REIN och kunna erbjuda marknaden bra investeringsmöjligheter säger Marcus Landelin, vice VD för Eolus.

-Sverige är världsledande inom utfasning av fossila bränslen. Vi är mycket glada över att få vara med och utveckla den svenska vindkraften tillsammans med Eolus och påskynda den nordiska energiomställningen säger Olivier Girardot, chef för Hydro REIN.

Genomförandet av avtalet är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträde vilket beräknas ske under januari 2022

Hässleholm den 24 december 2021

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 330 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 36 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 19 maj 2022

Eolus Vind AB:s årsstämma 2022 avhölls idag torsdagen den 19 maj.



Eolus och Hydro REIN säljer 75 procent av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön till MEAG

 Eolus och Hydro REIN har tecknat avtal med MEAG avseende försäljning av 75 procent av aktierna i vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön i Sverige omfattande 260 MW.


Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) org.nr 556389-3956 kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2022 kl. 14.00 i Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30.



Eolus anställer chef för kommunikation, hållbarhet och IT

Eolus har anställt Karin Wittsell Heydl som chef för kommunikation, hållbarhet och IT. Karin tillträder den nya rollen den 14 mars 2022 och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.


Eolus lägger order på 16 vindkraftverk hos Siemens Gamesa

Eolus har tecknat avtal med Siemens Gamesa om leverans av 16 vindkraftverk till projekten Skallberget/Utterberget och Tjärnäs i Sverige.


Eolus anställer ny operativ chef och vice VD

Magnus Axelsson har anställts som operativ chef och vice VD i moderbolaget. Magnus tillträder tjänsten den 1 september 2022.


Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 januari 2021 - 31 december 2021

Fjärde kvartalet 1 oktober 2021 - 31 december 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 009 (1 069) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 (70) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -9 (24) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7 (16) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (0,63) SEK.
  • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
  • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 914 (903) MW.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted