Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Tredje kvartalet i rad med lönsam tillväxt och starkt kassaflöde

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

Med anledning av publiceringen av kvartalsrapporten hålls en webbsänd genomgång av rapporten idag 26 Oktober kl. 10.00-10.30 (CEST). Eventet är online och anmälan sker via den här länken: https://app.livestorm.co/eniro-group/eniro-q3-2022?type=detailed

TREDJE KVARTALET: JULI - SEPTEMBER 2022         

 • Kvartalets nettoomsättning uppgick till totalt 248 MSEK (207)
 • EBITDA uppgick till 77 MSEK (47), med en EBITDA-marginal på 31,0 procent (22,7), exkl. engångsposter 45 MSEK (46)
 • Rörelseresultat uppgick till 56 MSEK (15)
 • Resultat efter skatt uppgick till 52 MSEK (14)
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,78 SEK (0,21) (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se fullständig delårsrapport Q3 2022 sida 11)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 MSEK (31)

ÅRETS TRE FÖRSTA KVARTAL: JANUARI - SEPTEMBER 2022

 • Periodens nettoomsättning uppgick till totalt 679 MSEK (616)
 • EBITDA uppgick till 130 MSEK (104), med en EBITDA-marginal på 19.1 procent (16.9), exkl. engångsposter 113 MSEK (109)
 • Rörelseresultat uppgick till 67 MSEK (10)
 • Resultat efter skatt uppgick till 56 MSEK (8)
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,83 SEK (0,11). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se fullständig delårsrapport Q3 2022 sida 11)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 41 MSEK (28)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Eniro lanserade EniroBuddy tillsammans med Techbuddy International Holding AB.
 • Eniro slutförde avyttringen av På Sjön till digitala uppstickaren Skippo AB.
 • På extra bolagsstämma beslutades om en övergång till endast ett aktieslag med lika rätt till röstetal, kapital och utdelning.
 • Fredric Forsman utsågs till ny styrelseordförande och Mats Gabrielsson utsågs som ny styrelseledamot, och ersatte tidigare styrelseledamöterna Anders Hugosson och Hosni Teque-Omeirat.
 • Joel Odland utsågs till CFO i Eniro Group AB med tillträde den 31 augusti 2022.
 • Mats Gabrielsson via sitt bolag B.O. Intressenter AB blev ny storägare i Eniro Group AB.
 • Hosni Teque-Omeirat utsågs till permanent verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med start 1 juli 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Eniro förvärvade designplattformen New Glue AB den 14 oktober 2022.

Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB
"Vi är långt ifrån nöjda - för nu ska vi skapa en revolution! Min ambition är att accelerera vår organiska tillväxt, stärka våra strategiska samarbeten och hålla ett vaksamt öga på denna föränderliga marknad för att kunna ta tillvara varje möjlighet till utveckling och förstärkning av vår kärnaffär. Det är den resan vi är på - och resan har bara börjat!"

För mer information, vänligen kontakta:
Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: [email protected]

Joel Odland, Chief Financial Officer Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)76-000 64 41
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 kl. 08.30 CET.

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Nerladdningsbara filer

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier är avslutad

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier med företrädesrätt för innehavare av Eniros preferensaktier av serie B är avslutad. Emissionen är fulltecknad.


Handeln i Eniro Group AB preferensaktier av serie B handlas nu utan rätt till deltagande i nyemission av stamaktier

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") meddelande genom pressmeddelande den 13 december 2022 om förlängning av erbjudandet att teckna stamaktier med företrädesrätt för innehavare av preferensaktier av serie B. Samtidigt informerades om den ändrade tidplanen som också innefattar inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.


Styrelsen i Eniro har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen av stamaktier till och med den 20 januari 2023

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har i enlighet med emissionsvillkoren beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen av stamaktier av serie A riktad till innehavare av preferensaktier av serie B till och med den 20 januari 2023. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningstiden är att Kapatens Investment AB har klandrat bolagsstämmans beslut om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.


Beslutet på den extra bolagsstämman i Eniro den 12 september 2022 om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B har klandrats

På den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") den 12 september 2022 beslutade stämman bl.a. om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Beslutet har nu klandrats av Kapatens Investment AB.


Eniros valberedning och årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2023 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 i Solna.


Tredje kvartalet i rad med lönsam tillväxt och starkt kassaflöde

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat


Förändringar i Eniros ledningsgrupp

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har den 25 oktober 2022 genomfört ett antal förändringar i ledningsgruppen.


Presentation av Eniros delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") kommer att offentliggöra sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober kl. 08.30 (CEST). Med anledning av detta hålls en webbsänd genomgång av rapporten samma dag kl. 10.00-10.30 (CEST).


Eniro förvärvar den svenska designplattformen NewGlue

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa har Eniro Group AB idag förvärvat SaaS-bolaget NewGlue. "Det är extremt motiverande att kunna erbjuda Sveriges hjältar, småföretagarna, ett kraftfullt stöd för marknadsföring, grafisk identitet och kommunikation" säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat


Eniro lanserar EniroBuddy och vill skapa 200 000 nya jobbtillfällen för småföretagare

Idag har Eniro Group AB (publ) ("Eniro") och TechBuddy International Holding AB ("BuddyCompany") lanserat EniroBuddy.se.EniroBuddy är en ny mötesplattform skapat för att möta den nya tidens utmaningar på en fluktuerande arbetsmarknad. Syftet är att öka antalet förmedlade tjänster genom att skapa fler arbetstillfällen för små och medelstora företag samt utförare inom gigekonomin. Idag saknar fler än 200.000 efterfrågade tjänster utförare och skapar på så sätt en marknadsobalans och en stor affärspotential inom tjänstemarknaden. Målet är att realisera affärspotentialen och nyttan för alla parter i kedjan. Samarbetet kommer att marknadsföras under varumärket "EniroBuddy".


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted