Emplicure ger statusuppdatering av Empli03 och den kommande kliniska studien och produktutvecklingen inom Amp01

Under årets första kvartal har vi tagit viktiga steg i arbetet med att vidareutveckla och optimera formuleringarna i våra två huvudprojekt, Empli03 och Amp01, där vi följer den plan vi presenterade i samband med börsintroduktionen.


Emplicure Kvartalsrapport Q1 2022

Vår målsättning med Amp01 är att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse genom en betydligt längre frisättning av såväl nikotin som smak än vad som finns på marknaden idag


Emplicure Interim Report Q1 2022

Our objective with Amp01 is to offer an enhanced customer experience through a significantly longer release profile of both nicotine and flavor, than what exists on the market today


Amplicon premiärvisar produkter på världens största nikotinforum

Amplicon premiärvisar två produkter vid Global Forum on Nicotine som hålls i Warszawa den 16-18 juni 2022. Världens största årliga konferens inom tobaks- och nikotinindustrin lockar ett stort antal besökare med experter, media, konsumenter och branschfolk från många länder.


Amplicon premieres products on world's largest nicotine forum

Amplicon will premiere two products at the Global Forum on Nicotine, which will be held in Warsaw on 16-18 June 2022. The world's largest annual conference in the tobacco and nicotine industry attracts a large number of visitors with experts, media, consumers, and industry professionals from many countries.


Kommuniké från årsstämma i Emplicure AB (publ)

Årsstämma i Emplicure AB (publ) ("Bolaget") ägde rum onsdagen den 6 april 2022 i United Spaces lokaler, Rådhuset Vaksalagatan 2, Uppsala.


Communiqué from annual general meeting in Emplicure AB (publ)

The annual general meeting in Emplicure AB (publ) (the "Company") was held on Wednesday 6 April 2022 in the premises of United Spaces, Rådhuset Vaksalagatan 2, Uppsala.


Emplicure har tecknat utvecklingsavtal avseende biologiska läkemedel med Uppsala universitet

Som ett led i att bredda Emplicures projekt och produktutveckling har avtal tecknats med Institutionen för Materialvetenskap på Uppsala universitet.
Avtalet omfattar dels avancerad materialvetenskaplig karakterisering av läkemedelsformuleringar utvecklade av Emplicure, dels samarbete för att utveckla nya formuleringar av biologiska läkemedel, så kallade biologics.


Emplicure signs development agreement with Uppsala university regarding biological medicines

As part of broadening Emplicure's project and product development, an agreement has been signed with the Department of Materials Science at Uppsala University, Sweden.

The agreement includes advanced materials science characterization of drug formulations developed by Emplicure, as well as collaboration to develop new formulations of biological drugs (biologics).


Förhandsbesked om patent i Australien för inhalation av läkemedel

Emplicure AB (publ) meddelar idag att patentmyndigheten i Australien avser att godkänna en patentansökan avseende inhalation av läkemedel.


A patent is set to be granted in Australia for inhalation of pharmaceuticals

Emplicure AB (publ) today announces that a patent is set to be granted by the Australian Patent Office for inhalation of pharmaceuticals.


Förhandsbesked om patent från Australiens patentmyndighet för Amplicons inhalationsteknologi för nikotin

Emplicure AB (publ) meddelar idag att patentmyndigheten i Australien avser att godkänna en patentansökan avseende Amplicons inhalationsteknologi för nikotin.


A patent is set to be granted by the Australian Patent Office for Amplicon AB's nicotine inhalation technology

Emplicure AB (publ) today announces that a patent is set to be granted by the Australian Patent Office for Amplicon's nicotine inhalation technology.


Emplicure har erhållit förhandsbesked om godkännande av patent i Japan för inhalation av läkemedel

Emplicure AB (publ) meddelar idag att patentmyndigheten i Japan avser att godkänna en patentansökan avseende "Inhalation av läkemedel".


Emplicure is set to be granted a patent in Japan for inhalation of pharmaceuticals

Emplicure AB (publ) is set to be granted a patent by the Japan Patent Office for inhalation of pharmaceuticals.


Årsredovisning för 2021

Emplicure AB:s (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Emplicures webbplats www.emplicure.com


Emplicure VD presenterar bolaget vid två tillfällen i mars

Under mars kommer Emplicures VD Torbjörn W. Larsson vid två tillfällen att presentera bolaget, genom Aktiespararna och BioStock.


Emplicure's CEO presents the company on two occasions in March

Emplicure's CEO Torbjörn W. Larsson will present the company on two separate occasions in March, at Aktiespararna and BioStock.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted