Delårsrapport Q2 2014

Andra kvartalet visar försäljningsmässigt samma trend som början på året, med en försäljning ca 25% över samma period (H1) förra året. Arbetet med att strukturera om affärsmodellen med breddad distribution har fortsatt samtidigt som vi skurit kostnader. Effekterna av detta börjar synas under Q3 men framför allt under Q4.

Doxa är i långt framskridna förhandlingar med ledande industriella aktörer i syfte att kraftigt bredda distributionen och utnyttjanden av Doxas teknologi och produkter.

Andra kvartalet 2014 i sammandrag (koncernen)
- Omsättning 2,1 (1,7) MSEK
- Refillförsäljning 2.892 (1.334) förpackningar
- Rörelseresultat -5,9 (-5,2) MSEK

Första halvåret 2014 i sammandrag (koncernen)
- Omsättning 4,0 (3,2) MSEK
- Refillförsäljning 5.987 (2.687) förpackningar
- Rörelseresultat -12,0 (-10,5) MSEK

VD-ord
Andra kvartalets försäljningstrend var en förlängning av det första, med en omsättning som ligger ca 25% över fjolåret. Vi kan dock se en klar ökning i försäljning av refiller, andra kvartalet ligger 117% över fjolåret. Refillerförsäljningen utgörs av den nyförsäljning av kapslar som sker efter att tandläkaren beställt "startpaketet" (Starter Kit) bestående av verktyg plus tjugo kapslar. Denna försäljning utgör grunden för Doxas långsiktiga försäljningsutveckling.

Den stora skillnaden i ökning mellan total omsättning och refillförsäljning beror på att försäljningen av Starter Kits i år utgör en väsentligt lägre andel av totala försäljningen samt en skillnad mellan olika kampanjupplägg i hur marknadsföringskostnaderna redovisats. 

Försäljningen och därmed resultatet för första halvåret är betydligt lägre än planerat, huvudsakligen därför att den tidigare affärsmodellen med s.k. CE Events (utbildningsseminarier) visat sig bli betydligt mindre effektiv och vi har därför under kvartalet genomfört ett antal åtgärder som framgår nedan.

Som ett resultat uppstår tidigare än beräknat ett kapitalbehov. Om detta informerades vid årsstämman och i rapporten från denna. Styrelsen avser därför att inom kort kalla till en extra bolagsstämma för att genomföra en nyemission.

Doxa har under andra kvartalet utarbetat en förändrad affärsmodell i USA med syfte att etablera nya kanaler för distribution och försäljning. Det innebär bl. a. att vi kommer att ha fler distributörer än idag. Den exklusiva distributionsmodellen som initialt etablerades har inte visat sig vara tillräckligt effektiv.

I slutet av juni tecknade vi avtal med Management Alliance. Detta avtal ger oss en säljkår om ca 20 personer som arbetar med ett fåtal produkter i sin säljportfölj och de ska i första hand ses som Doxa's exklusiva säljkår - de arbetar inte med konkurrerande produkter. De utgör heller ingen fast kostnad utan arbetar på provision. De har lokal närvaro och etablerade kontakter med såväl distributörer som tandläkare i sitt närområde och utgör ett lokalt stöd för personlig bearbetning av tandläkare och övriga distributörers representanter. Avtalet är skalbart och kan expanderas ytterligare efter utvärdering.

Parallellt med att bredda våra distributionskanaler arbetar vi fortsatt på att utveckla samarbeten med olika industriella aktörer på den internationella dentalmarknaden för vår produktutveckling och för utnyttjande av vår patenterade teknologi. Här pågår flera diskussioner, med såväl multinationella företag som riktar sig direkt till konsument, som med de största industriella aktörerna inom den dentala sektorn.

I övrigt hänvisar jag till efterföljande text och kommentarer rörande koncernens försäljning, resultat, affärsmässiga inriktning och övriga förhållanden.

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen:
- Rapport för tredje kvartalet, 11 november
- Bokslutskommuniké, 10 februari 2015

Uppsala den 19 augusti 2014

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande

Alexander Tasevski
Styrelseledamot

Borge Gausdal 
Styrelseledamot 

Gerhard Dal
Styrelseledamot

Leif Hermansson
Styrelseledamot

Torbjörn Larsson 
Verkställande direktör

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, [email protected]
CFO Gudrun Hägg, [email protected]

Kort om Doxa
Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Doxa är listat på Nasdaq OMX First North med G&W Fondkommisson som Certified Adviser och Remium Nordic som Likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted