Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport januari - september 2022

1 juli - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 (30,9) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -0,2 (19,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,2 (15,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,004 (0,34) SEK
 • Substansvärde per aktie 0,11 (1,70) SEK

1 januari - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,8 (119,4) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,9 (52,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -4,9 (44,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,109 (0,985) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Dividend Sweden delades i sin helhet ut till DS Plattformens aktieägare och noterades på NGM Nordic SME
 • Avtal med Green Apps Technologies International AB (publ) om ägarspridning av ca 2,7 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • En extra bolagsstämma är kallad till den 24 oktober för att besluta om vinstutdelning av aktier i Green Apps Technologies International AB (publ).

 

Detta är sådan information som DS Plattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022, kl 08.15 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted