Last day of trading with the warrants of series TO1 2019

Today, October 13, is the last day of trading with the warrants of series TO1 2019. The subscription period for the warrants of series TO1 2019 will continue up until October 15, 2020. Each warrant entitles the owner to subscribe for one point eighty-four (1.84) new shares in Dicot at a price of SEK 1.42 per share after adjustment. In order for the warrants to not expire without value it is required that the owner actively subscribes for new shares at latest October 15, 2020 or sell their warrants at latest October 13, 2020.

Summarized terms for the warrants of series TO1 2019:

Subscription period: October 1 - October 15, 2020.

Size of issue: 7,790,825 warrants of series TO1 2019, which entitles the owners to 14,335,118 shares. If all the warrants are exercised, they will bring in SEK 20,355,861.88 to Dicot.

Subscription price: After the adjustment according to the press release September 29, 2020, the subscription price has been set to SEK 1.42 per share.

Last day for trading warrants of series TO1 2019: October 13, 2020.

Terms in full for the warrants are available at the Company's website, https://www.dicot.se/investerare-media/teckningsoptioner-20192020/.

How warrants are used:

Trustee registered warrants (Custody account)

Subscription and payment with the use of warrants shall be made in accordance with instructions from each trustee. Please contact your trustee for additional information.

Directly registered warrants (Securities account)

No accounts for issuing nor any instructions regarding payments will be sent out. Subscriptions will be made through simultaneous payment in accordance with the instructions on the application form.

The warrants will then be replaced by interim shares (IS) awaiting registration at the Swedish Companies Registration Office.

The application form regarding payment will be available at Dicots website, www.dicot.se, and on the issuing institution Mangold Fondkommission AB:s website, www.mangold.se.

Advisers

Mangold Fondkommission is the financial adviser, and Advokatfirman Lindahl is the legal adviser, for Dicot regarding the warrants.

For questions regarding the warrants, please contact:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-mail: emissioner@mangold.se

Uppsala, October 13, 2020.

For additional information, please contact:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

E-mail: goran.beijer@dicot.se

Dicot AB in brief

Dicot is a pharmaceutical company focused on drug discovery and the development of novel lifestyle drugs to enrich patients' lives. The Company develops and manufactures medicines for the treatment of erectile dysfunction and premature ejaculation. The Company's lead drug candidate, Libiguin®, for the treatment of sexual dysfunctions, is in a stage of pre-clinical development. Dicot is listed on the Spotlight Stock Market and has approximately 1,600 shareholders. For more information see www.dicot.se.

Dicot startar produktion av LIB-01 inför studien på människa

Pressmeddelande: Uppsala, 4 mars 2021. Potensläkemedelsutvecklaren Dicot har påbörjat en ny produktion av läkemedelskandidaten LIB-01. Batchen ska användas till de kliniska fas 1-studierna på människa som inleds under 2022.


Dicot starts production of LIB-01 for human trials

Press release: Uppsala, March 4th, 2021. The potency drug developer Dicot has started a new production of the drug candidate LIB-01. The batch will be used for the phase 1 human clinical trials starting in 2022.


Summary of Year-End Report January - December 2020, Dicot AB

Translation of Swedish press release

Uppsala, February 25, 2021. A summary of the Interim report January - December 2020, for Dicot AB (publ) is now avalible on the company webbsite www.dicot.se .

Fourth Quarter 2020

  • Net sales amounts to KSEK 0 (556)
  • Earnings for the period amounts to KSEK -4,188 (-3,530).
  • Earnings per share -0.10 (-0.22) SEK

January - December 2020

  • Net sales amounts to KSEK 0 (631)
  • Earnings for the period amounts to KSEK -17,541 (-13,396).
  • Earnings per share -0.61 (-1.35) SEK

Dicot AB bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 24 februari 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - december 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.


Styrelseproffset Eva Sjökvist Saers tar över ordförandeposten i Dicot

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Vid en extra bolagsstämma 9 februari valdes Dr Eva Sjökvist Saers till ny styrelseordförande i Dicot som utvecklar ett potensläkemedel för erektionssvikt och för tidig utlösning. Eva arbetar som styrelseledamot i ett antal life science-bolag, är ordförande i Vinnovas strategiska innovationsprogram Swelife och har en industriell bakgrund från AstraZeneca och som vd för APL.


Board professional Eva Sjökvist Saers new chairman of Dicot

Press release: Uppsala, February 9, 2021. At an Extraordinary General Meeting on February 9, Dr Eva Sjökvist Saers was elected new Chairman of the Board of Dicot, which is developing a potency drug for erectile dysfunction and premature ejaculation. Eva acts as a board member in several life science companies, she is chairman of Vinnova's strategic innovation program Swelife and has an industrial background from AstraZeneca and as CEO of APL.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Dicot AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Extra bolagsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 9 februari 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Dicot breddar testningen av läkemedelskandidaten LIB-01: genomför studier av för tidig utlösning

Pressmeddelande: Uppsala 5 februari 2021. Huvudfokus för potensläkemedel-utvecklaren Dicot har hittills legat på att studera effekten på erektionssvikt hos sin läkemedelskandidat LIB-01. I enlighet med företagets övergripande strategi breddas nu testningen. Därför har studier av för tidig utlösning startat ihop med Pelvipharm SAS, ett världsledande kontraktslaboratorium som har deltagit i preklinisk testning av flera välkända läkemedelskandidater inom detta område.


Dicot initiates toxicology studies before applying for clinical trials

Press release: Uppsala, January 29, 2021. Potency agent drug developer Dicot launches a toxicology program for the drug candidate LIB-01. The program runs until the autumn and will form the basis for an application for clinical trials on humans.


Dicot inleder toxikologistudier inför ansökan om kliniska försök

Pressmeddelande: Uppsala, 28 januari 2021. Potensmedelsutvecklaren Dicot sjösätter ett toxikologiskt program för läkemedelskandidaten LIB-01. Det pågår fram till hösten och ska ligga till grund för ansökan om kliniska försök på människa.Korrigerad Version: Dicot AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

(Föregående pressmeddelande som skickades ut kl 08.45 har uppdaterats, MAR-etikett är borttagen då ärendet inte är av insiderkaraktär. Inget annat skiljer sig från föregående pressmeddelande.)

Styrelsen för Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021.

Bolagets valberedning föreslår inför bolagsstämman att adjungerande styrelseledamoten Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt att arvodet för styrelseordföranden justeras. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas nedan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted