2021-03-17

Teckningsoptioner serie 2021 (TO2)

De teckningsoptioner av serie 2021 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 mars 2021. 


Warrants of series 2021 (TO2)

The warrants of series 2021 that have been issued through the Rights Issue entitle the holder to subscribe for one (1) new share in Dicot during the subscription period from March 17, 2021 through March 31, 2021. The subscription price for shares using the warrants will correspond to 70 percent of the volume weighted average price of the Company's shares according to the Spotlight Stock Market official price list for the period from March 1, 2021 through March 15.


2021-04-27

Årsredovisning 2020

2021-05-17

Delårsrapport Q1 2021

Interim report Q1 2021

2021-05-25

Årsstämma

Annual general meeting

2021-08-25

Delårsrapport Q2 2021

Interim report Q2 2021

2021-11-18

Delårsrapport Q3 2021

Interim report Q3 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted