Delårsrapport april - juni 2017

Perioden april till juni

 • Rörelseresultatet uppgick till -2 036 (-3 290) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 889 (-3 316) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,09 (0,15) SEK
 • Delta Environmental Projects tecknar agentavtal i april med Peninsula Reach, Singapore och avslutar därmed samarbetsavtalet med Chahaya, Singapore

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Delta Environmental Projects tecknar operatörsavtal i Antique, Sydvästra Filippinerna
 • Bolaget erhåller en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd för 360 000 MT (ton) avseende Indonesien.

Delta Minerals har undertecknat ett operatörsavtal i Antique

Delta Minerals har nyligen undertecknat ett operatörsavtal i Antique med ägarfamiljen Fernando M. Maquirang om att bedriva verksamhet under deras tillstånd.


Gallant Venture Ltd, Singapore, har tecknat en "Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna"

Gallant Venture Ltd har tecknat en "Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna" av Delta Minerals för en första order på 360 000 MT (ton). 


Årstämmokommuniké

Delta Minerals har genomfört årsstämma onsdagen den 28 juni 2017, klockan 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm


Aktieägarna i Delta Environmental Projects kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB(publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 juni 2017, klockan 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.


Delårsrapport januari - mars 2017

Perioden januari till mars

 • Rörelseresultatet uppgick till -2 209(-1 077) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 214 (-879) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,11 (0,9) SEK
 • Delta Minerals får första ordern på Hexapods och levererar enligt plan.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Delta Minerals tecknar agentavtal med Peninsula Reach, Singapore
 • Delta Minerals avslutar sitt avtal med Chahaya.

Delta Minerals tecknar agentavtal med Peninsula Reach, Singapore

Delta Minerals (Delta Environmental Projects) tecknar agentavtal med Peninsula Reach, Singapore.Bokslutskommuniké 2016

Delårsrapport -oktober - december 2016

Perioden oktober till december

 • Rörelseresultatet uppgick till -4 581 (-3 075) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4 337 (-3 079) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,04) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,12 (0,15) SEK

Perioden januari till december

 • Rörelseresultatet uppgick till -10 380 (-6 820) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9 395 (-6 329) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,08) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,12 (0,15) SEK

Delta Minerals får första ordern på Hexapods i Aparri

Delta Minerals har tecknat avtal för den första ordern av Hexapods (flodbanksförstärkningar). Beställare är DPHW motsvarande väg- och transportverket i Filippinerna och orden är på ca 1,6 MSEK. Ordern ger ett viktigt tillskott till verksamheten i Aparri.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär