CR Ventures - information till aktieägarna

CR Ventures AB meddelade under gårdagen (2022-01-25) att affären med Curira Group AB är slutförd samt att jag, Mathias Blomberg, tillträtt som ny tillförordnad VD. CR Ventures AB har idag (2022-01-26) hållit ett konstituerande styrelsemöte och vi har den stora glädjen att välkomna

- Cristina Husmark Pehrsson (bl.a. tidigare riksdagsledamot och socialförsäkringsminister 2006-2010)

- Mikael Odenberg (bl.a. försvarsminister 2006-2007, generaldirektör Svenska kraftnät 2008-2017, ordförande Karolinska institutet styrelse 2016-2020, styrelseordförande SENS 2021-)

- Ali Karimi (entreprenör, styrelseordförande i bl.a. PARS fastigheter AB)

Som kommunicerats tidigare så står assistansbranschen inför en konsolidering där CR Ventures ser mycket goda förutsättningar för en stark förvärvsdriven tillväxt. Högt ställda och berättigade krav på kvalitet, regelefterlevnad och effektivt nyttjande av välfärdens resurser gör att branschen står inför en rad nya utmaningar. CR Ventures har identifierat ett flertal centrala utvecklingsområden varav digitalisering av tillhandahållandet av personlig assistans är den i särklass mest framträdande.

Vi har i närtid påbörjat ett intensivt arbete med att förbereda och stärka organisationen för denna expansiva fas. Som en del i detta arbete har vi förstärkt vår organisation med ytterligare spetskompetens vilket innebär att vi från den 1 februari 2022 kan välkomna

Joakim Lindén, Koncern-CFO

Sofia Tedsjö, Head of Legal

Adam Grabavac, Chief Compliance Officer

Jag är övertygad om att vi går en mycket händelserik och spännande vår tillmötes!

Pressmeddelandet från den 26 januari 2022 finns tillgängligt på www.investor.crventures.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg VD

[email protected]

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2022


CURIRA AB TILLSÄTTER NY KONCERNCHEF

Curira AB meddelade 25 januari 2022 att Mathias Blomberg tillsätts som ny tillförordnad koncernchef under tiden att processen att rekrytera en ny stadigvarande koncernchef fortlöper. Curira AB meddelar idag att processen avslutats och att Adam Grabavac, av styrelsen, utsetts till att ta över rollen som koncernchef. 


CR VENTURES AB BYTER BOLAGSNAMN TILL CURIRA AB

CR Ventures AB har bytt namn till Curira AB. Bolagsverket har registrerat namnändringen från CR Ventures AB till Curira AB. I och med att bolaget är publik ändras listningsnamn och kortnamn per den 11 april 2022. 


CR VENTURES FÖRVÄRVAR RESTERANDE AKTIER I INTRESSEBOLAGET MEDICAL OPERATIONS SVERIGE AB

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.


CR VENTURES FÖRVÄRVAR RESTERANDE AKTIER I DOTTERBOLAGET ELLAS ASSISTANS AB

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.


KOMMUNIKÈ FRÅN ÅRSSTÄMMA I CR VENTURES AB

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.


CR VENTURES SLUTFÖR FÖRVÄRV AV MELIUS ASSISTANS AB

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.


STYRELSEORDFÖRANDE KÖPER AKTIER I CR VENTURES AB

CR Ventures styrelseordförande, Fredrik Crafoord, har förvärvat 75 000 aktier i
bolaget.


VD KÖPER AKTIER I CR VENTURES AB

CR Ventures vd, Mathias Blomberg, har förvärvat 100 000 aktier i bolaget.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted