Cell Impact delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för fjärde kvartalet.


Cell Impact reports fourth quarter results for 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the fourth quarter.


Cell Impact utnämner ny chef i Kina

Cell Impact (Nasdaq First North Growth Market: CI B) har utsett Mr. Forrest Zhang till Country Manager i Kina. Mr. Zhang, som kommer att vara baserad i Shanghai, börjar på sin nya post den 3 maj 2021.


Cell Impact appoints China Country Manager

Cell Impact (Nasdaq First North Growth Market: CI B) has appointed Mr. Forrest Zhang as Country Manager in China. Mr. Zhang will be based in Shanghai and will begin his new position on May 3, 2021.


Cell Impact annonserar ny strategi i Japan

År 2019 meddelade Cell Impact (Nasdaq First North Growth Market: CI B) och japanska Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) att de tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU, se pressmeddelande daterat 2019-08-29) för att undersöka möjligheterna till ett samarbete om internationell affärsutveckling. Den 3 december, efter en årslång förstudie, beslutade NKC och Cell Impact gemensamt att det inte förelåg tillräckliga gemensamma synergier för att motivera ett djupare samarbete. NKC kommer att förbli en högt värderad möjlig partner inför framtida affärsmöjligheter.


Cell Impact announces new strategy in Japan

In 2019, Cell Impact (Nasdaq First North Growth Market: CI B) and Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC)announced a Memorandum of Understanding (MoU, see press release 2019-08-29) aimed at exploring an international business development collaboration. On December 3, following a year-long feasibility study, NKC and Cell Impact jointly concluded that there were not enough mutual synergies to justify further deepening the cooperation. NKC will remain a valued potential partner in future business ventures.


Cell Impact delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.


Cell Impact reports third quarter results for 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the third quarter.


Cell Impact inviger ny fabrik för flödesplattor i Karlskoga

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) meddelar att den nya produktionsanläggningen i Karlskoga, Brickegården, nu är igång med produktion av flödesplattor. Med en välfylld kassa ökar nu bolaget tempot för att positionera sig som en global volymleverantör till den växande bränslecellsindustrin.


Cell Impact opens new Karlskoga factory for production of flow plates

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) announces that the new production facility in Karlskoga, Brickegården, is now ready for production of flow plates. With a strong cash reserve, the company is now increasing the pace of positioning itself as a global volume supplier to the growing fuel cell industry.


Cell Impact har genomfört en riktad nyemission om 175 miljoner kronor

Styrelsen i Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 april 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 7 000 000 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 25 kronor per aktie ("Nyemissionen"), vilket innebär att Bolaget tillförs 175 000 000 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, utfört av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Stockholm Corporate Finance AB, och motsvarar en rabatt om cirka 6,7 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 6 oktober 2020. Flera svenska och internationella institutionella investerare, däribland BNP Paribas Energy Transition Fund, DNB Asset Management (inklusive fonderna DNB Miljøinvest, DNB Renewable Energy och DNB Disruptive Opportunities) och Cicero Fonder, deltog i Nyemissionen.


Cell Impact has carried out a directed share issue of SEK 175 million

The Board of Directors of Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") has, based on the authorization granted by the annual general meeting on April 16, 2020, resolved on a directed issue of 7,000,000 series B shares at a subscription price of SEK 25 per share (the "Share Issue"), which means that the Company raises SEK 175,000,000 before transaction costs. The subscription price in the share issue has been determined through an accelerated bookbuilding procedure, performed by Carnegie Investment Bank AB (publ) and Stockholm Corporate Finance AB, and corresponds to a discount of approximately 6.7 percent compared to the closing price on Nasdaq First North Growth Market as of October 6, 2020. Several Swedish and international institutional investors, e.g. BNP Paribas Energy Transition Fund, DNB Asset Management (including the funds DNB Miljøinvest, DNB Renewable Energy and DNB Disruptive Opportunities) and Cicero Fonder, participated in the Share Issue.


Cell Impact offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 7 miljoner B-aktier

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") meddelar härmed sin avsikt att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 april 2020, genomföra en nyemission om cirka 7 miljoner aktier av serie B i Bolaget riktad till svenska och internationella institutionella investerare ("Nyemissionen"). Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner, samt Stockholm Corporate Finance AB som Co-manager i samband med Nyemissionen (tillsammans "Managers"). Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet") som leds av Managers och inleds omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande.


Cell Impact announces intention to carry out a directed issue of approximately 7 million series B shares

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") hereby announces its intention to, based on the authorization granted by the annual general meeting held on April 16, 2020, execute a share issue of approximately 7 million series B shares in the Company directed to Swedish and international institutional investors (the "Share Issue"). The Company has retained Carnegie Investment Bank AB (publ) as Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner and Stockholm Corporate Finance AB as Co-manager in connection with the Share Issue (together the "Managers"). The subscription price and the total number of new shares in the Share Issue will be determined through an accelerated bookbuilding procedure (the "Bookbuilding") led by the Managers and will commence immediately following the announcement of this press release.


Nowogen Technology lägger order på produktion av flödesplattor

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) har fått en order värd 1,5 MSEK av Nowogen Technology för prototyptillverkning av flödesplattor. Ordern följer på en tidigare verktygs- och utvecklingsorder som Cell Impact fick i november 2018. Leverans är planerad att starta under fjärde kvartalet 2020 och slutföras under första kvartalet 2021.


Nowogen Technology places order for production of flow plates

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) has received an order worth 1.5 MSEK for prototype production of bipolar flow plates from Nowogen Technology. The order is a supplemental order to a previous tooling and development order that Cell Impact received in November 2018. Delivery is scheduled to begin in the fourth quarter of 2020 and be completed during the first quarter of 2021.


Cell Impact delårsrapport för andra kvartalet 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för andra kvartalet.


Positivt slutresultat av högvolymtest

I januari 2020 initierade Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B), tillsammans med japanska NKC, ett volymtest av Cell Impacts produktionsteknik Cell Impact Forming. Projektet är nu avslutat och resultaten är mycket tillfredställande. Efter tillverkning av drygt 2 miljoner flödesplattor är uppmätt slitage på både verktyg och maskinutrustning minimalt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted