CDON publishes Annual Report and Sustainability Report for 2020

PRESS RELEASE

April 27, 2021
Malmö


CDON publishes Annual Report and Sustainability Report for 2020

CDON has published its Annual Report for 2020 and its Sustainability Report for 2020 on the company's investor relations website https://investors.cdon.com today. The annual report and sustainability report is available in both English and Swedish.

For more information:
Eric Thysell
Investor Relations Manager
E-mail: eric.thysell@cdon.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB is the company's Certified Adviser.
Phone: +46 (0) 8 528 00 399
E-mail: info@fnca.se

About CDON

CDON was founded in 1999 and is now the biggest marketplace in the Nordic region. During 2020 we had over 120 million visits and 2.3 million customers. Customers can choose to buy and compare prices for millions of products at CDON, by far the widest range of all Nordic e-retailers. Over 1,500 merchants use CDON's platform and technology to increase their sales. This gives CDON a wide range of products within, movie, music, computers, games, office supplies, books, toys, consumer electronics, household appliances, sport, outdoor, beauty care, fashion, shoes, computers, and computer products. CDON is listed on Nasdaq First North Growth Market with the abbreviation CDON.Hållbarhet i fokus när CDON och Bring sluter nytt logistikavtal

CDON och Bring har slutit ett nytt logistikavtal för de skandinaviska länderna som innebär ett ökat fokus på hållbara leveranser.


Sustainability in focus as CDON and Bring sign a logistics agreement

CDON and Bring have signed a new logistics agreement for the Scandinavian countries, which entails an increased focus on sustainable deliveries.


Kommuniké från årsstämman i CDON AB

Vid dagens årsstämma i CDON AB, org.nr. 556406-1702 ("bolaget"), som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, investors.cdon.com


CDON förstärker ledningsgruppen med Eldar Terzic

Idag meddelar CDON, Nordens ledande marknadsplats, att företaget återanställer Eldar Terzic. Eldar blir ny medlem i ledningsgruppen och kommer att bidra med ett ökat fokus på kundupplevelsen, vilket är en viktig byggsten i CDONs strategi.


CDON strengthens the Management Team with Eldar Terzic

CDON, the Nordic region's leading marketplace, today announced that the company is reappointing Eldar Terzic. Eldar will be a new member of the Management Team and will contribute with an increased focus on Customer Experience, which is an important building block of CDON's business strategy.


Ökad synlighet och försäljning i fokus när CDON Ads lanseras

CDON lanserade under förra veckan CDON Ads, bolagets nya annonsverktyg. Detta verktyg möjliggör för externa handlare att öka sin försäljning och synlighet genom sponsrade produkter på CDON Marketplace.


Increased visibility and sales in focus as CDON Ads is launched

Last week, CDON launched CDON Ads, the company's new advertising tool. This tool enables external merchants to increase their sales and visibility through sponsored products on CDON Marketplace.


Kristoffer Väliharju will retire as CEO of CDON

Kristoffer Väliharju, CEO for CDON, has announced to the board that he resigns as CEO. He will continue in his current role for a transitional period.


Kristoffer Väliharju slutar som VD för CDON

CDONs VD Kristoffer Väliharju har meddelat styrelsen sin uppsägning som VD. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under en övergångsperiod.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted