Capacent avyttrar Dividuals: Rättelse - kontaktuppgifter till CA saknades i gårdagens utskick

Capacent Holding AB (publ) har per 21 maj 2019 avyttrat sin majoritetsandel i Dividuals AB till nuvarande minoritetsägare.

Dividuals var det första bolag som Capacent bildade med ett minoritetsägande för att utveckla Capacentplattformen utöver managementkonsultaffären. Idag är tre bolag startade på samma sätt.

Syftet med Dividuals var att utnyttja den så kallade gig-ekonomin för att bemanna projekt med nischkompetens utanför Capacents kärnområde. Bolaget har utvecklats i rätt riktning, men har inte vuxit och uppnått den lönsamhet vi siktade på. Tillsammans med minoritetsägarna har Capacent därför beslutat för att ändra ägarstrukturen. Dividuals och Capacent driver idag ett flertal projekt tillsammans och avsikten är att denna gemensamma affär skall fortsatt utvecklas.

Avyttringen av Dividuals kommer att innebära en något lägre omsättning för Capacent samtidigt som det positiva resultatbidraget bedöms vara oförändrat. Marginalen kommer därmed förstärkas. Själva försäljningen kommer inte att resultera i någon resultateffekt.

"Vi tror starkt på att kombinera vår managementkonsultaffär med närliggande verksamheter som stärker både varandra och vår position mot våra kunder. Att vi avvecklar vårt ägande i Dividuals beror på att vår gemensamma affär i detta fall bör kunna utvecklas bättre än om Capacent kvarstår som ägare." Säger Capacents VD Edvard Björkenheim. "Det kan mycket väl förväntas att vårt ägande justeras i våra olika plattformsbolag över tiden. Vår långsiktiga ambition är att bli 100% ägare i dessa bolag, men varje enskild affär måste bedömas utifrån sina förutsättningar." fortsätter Edvard.

2019-05-22

Rådgivare:
Legal rådgivare till Capacent i samband med förvärvet är Advokatfirman Westerberg & Partners.

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
Edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
CA@mangold.se
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Kort om dividuals:
dividuals är en nätverksbyrå som bygger sin affärsmodell på att skapa all-star teams från sitt nätverk friends & trusted. Nätverket består av +500 fristående konsulter, giggare och nischföretag. dividuals hjälper sina uppdragsgivare att nyttja potentialen i digitalisering för att leverera bättre kundupplevelser som driver både lönsamhet och lojalitet.Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2020.

Januari-mars 2020

- Omsättningen för perioden uppgick till 69,0 MSEK, en minskning med 3,2 procent jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 1,5 MSEK (4,5).
- Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,3 MSEK (3,5).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,0 SEK (1,2).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 8,0 MSEK (0,6).


Kallelse till årsstämma i Capacent Holding AB (publ)

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020, kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.
Capacent Holding AB (publ) - Bokslutskommuniké för januari - december 2019

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - december 2019.


Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2019

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2019.


Capacify lanserar plattform för att hitta rätt interimskonsult

Idag lanserar Capacify en ny typ av kompetensplattform för interimskonsulter. Plattformen hjälper företag att lättare hitta rätt kompetens bland ett stort urval av konsulter. Den ska också stötta konsulter i att hitta den uppdragsgivare som behöver just deras spetskompetens. Nyckeln ligger i att låta tidigare kollegor och kunder värdera konsultens kompetens. 


Capacent förvärvar delar av internationella RGP

Capacent har idag undertecknat ett avtal om att förvärva majoriteten av den nordiska verksamheten i RGP. Tillträdet är beräknat till den 2 september och är en viktig del i Capacentkoncernens tillväxtstrategi.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär