Capacent deltar i Aktiespararnas möte Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg den 23 november 2015

VD Edvard Björkenheim presenterar företagets verksamhet tillsammans med ansvarig för Capacents Göteborgskontor, Martin Gustafsson.Capacent Holding - Delårsrapport för juli - september 2015

Finansiell utveckling juli - september 2015
· Omsättningen för perioden uppgick till 27,0 MSEK, en minskning med 0,5 MSEK jämfört med föregående år.
· EBITDA för perioden uppgick till -1,0 MSEK (0,2).
· Rörelseresultat för perioden uppgick till -1,1 MSEK (0,0).
· Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,0 MSEK (-0,1).
· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,3 SEK (0,0).
· Kassaflödet för perioden uppgick till 0,4 MSEK (0,0).
· Noteringsrelaterade kostnader uppgick till 1,2 MSEK (0,0).

Finansiell utveckling januari - september 2015
· Omsättningen för perioden uppgick till 107,4 MSEK en ökning med 6,3 MSEK jämfört med föregående år.
· EBITDA för perioden uppgick till 9,0 MSEK (8,8).
· Rörelseresultat för perioden uppgick till 8,6 MSEK (8,3).
· Resultat före skatt för perioden uppgick till 8,5 MSEK (7,2).
· Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,6 SEK (2,2).
· Kassaflödet för perioden uppgick till -1,1 MSEK (-1,5).
· Utdelning har utbetalats med 6,0 MSEK.
· Noteringsrelaterade kostnader uppgick till 1,7 MSEK (0,0). 

Erbjudandet om att förvärva aktier i Capacent Holding överanmäldes 6 gånger - Handel på Nasdaq First North inleds preliminärt den 2 oktober 2015

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till allmänheten och utvalda institutionella investerare i Sverige att förvärva 370 370 aktier i Bolaget motsvarande cirka 10,0 MSEK ("Erbjudandet"). Anmälningar motsvarande cirka 6 gånger storleken på Erbjudandet inkom, vilket innebär att även övertilldelningsoptionen om ytterligare 333 333 aktier till ett värde om cirka 9,0 MSEK utnyttjades till fullo.


Capacent offentliggör informationsmemorandum med anledning av aktiespridning inför notering på Nasdaq First North

Med anledning av aktiespridning inför notering på Nasdaq First North ("First North") har Capacent Holding AB:s (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") idag offentliggjort ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.capacent.se och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida www.mangold.se.


Capacent Delårsrapport Q2 1/1 - 30/6 2015

Första halvåret och andra kvartalet 2015

April - Juni 2015
- Omsättningen för perioden uppgick till 43,3 MSEK en ökning med 6,3 MSEK jämfört med föregående år
- EBITDA för perioden uppgick till 6,0 MSEK (3,6)
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,9 MSEK (3,5)
- Resultatet före skatt för perioden uppgick till 5,9 MSEK (3,1)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,8 SEK (0,9)
- Kassaflödet för perioden uppgick till 0,1 MSEK (0,0)
- Utdelning har utbetalats ut med 6,0 MSEK

Jan - Juni 2015
- Omsättningen för perioden uppgick till 80,4 MSEK en ökning med 6,8 MSEK jämfört med föregående år
- EBITDA för perioden uppgick till 9,9 MSEK (8,5)
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 9,7 MSEK (8,2)
- Resultatet före skatt för perioden uppgick till 9,5 MSEK (7,3)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,9 SEK (2,2)
- Kassaflödet för perioden uppgick till -1,4 MSEK (-1,5)
- Utdelning har utbetalats ut med 6,0 MSEK


Capacent Holding undersöker möjligheten att noteras på Nasdaq First North Stockholm

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") har för avsikt att fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv. Bolaget undersöker därför möjligheten att under hösten 2015 genomföra en notering av dess aktier på Nasdaq First North Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted