Brilliant Future AB (publ): Stärker ledningsgruppen med produktchef och försäljningschef inom publika sektorn

Brilliant Future är ett svenskt SaaS-företag som levererar kund- och medarbetarundersökningar. Företagets vision är att hjälpa organisationer världen över att frigöra potentialen i människor. Nu tar de nästa steg i sin resa och stärker företagets ledningsgrupp med Sofie Johansson, produktchef, och Helena Frennmark, försäljningschef inom publika sektorn. 

Sofie Johansson tillsätts som produktchef för Brilliant Futures helhetserbjudande. Sofie har mångårig erfarenhet från olika roller på Brilliant, främst med fokus på affärsutveckling inom medarbetarupplevelse, men även som analyschef. Sofie har tidigare även erfarenhet av att arbeta med kundupplevelse, framför allt från flera år på Telia.

"Brilliant Future ligger mig varmt om hjärtat med dess härliga människor, fina kultur och spännande erbjudande. Jag ser mycket fram mot att ytterligare kunna hjälpa våra kunder att se samband mellan medarbetar- och kundupplevelse och att kunna stötta i deras utvecklingsarbete. Det är inspirerande att arbeta med produkter som så tydligt utvecklar både individer, organisationer och samhället", säger Sofie Johansson.

Helena Frennmark tillsätts som försäljningschef, publika sektorn. Helena har arbetat på Brilliant i flera år och har haft roller inom främst kundupplevelsen. Hon har från grunden byggt upp Brilliants affärsområde mot publika sektorn som idag är marknadsledande på kundupplevelseerbjudandet. Vidare har Helena arbetat fram Brilliants partnersamarbete med SKR (Sveriges kommuner och Regioner) som genom en ny nationell servicemätning ytterligare har förstärkt bolagets position på den publika sektorn.

 "Att varje dag få bidra till mer engagemang både hos medarbetare och kunder är något som jag verkligen brinner för, och att dessutom få göra det tillsammans med kollegor på Brilliant Future är fantastiskt. Jag ser fram emot att genom våra produkter fortsätta att bidra till samhället både utifrån en bättre medborgarupplevelse och mer engagerade medarbetare inom det offentliga Sverige", säger Helena Frennmark.

Jag är mycket glad över att Sofie och Helena har accepterat sina nya roller, vilket möjliggör ett ökat fokus på att utveckla vårt helhetserbjudande, stärka vårt försäljningsfokus och fortsatta position inom publika sektorn. De har båda en djup kunskap om bolaget och vårt erbjudande och kommer bidra i arbetet med att realisera den affärsplan som ligger till grund för vår fortsatta utveckling, säger Ulrika Jonsson, vd för Brilliant Future.

Sofie och Helena tillträder sina roller den 1 januari 2023.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 73 - 408 27 05

Vid intresse av intervju, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 70 - 771 51 65

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Läs mer på www.brilliantfuture.se
BRILLIANT FUTURE AB (PUBL): BRILLIANT FUTURE LANSERAR ny förbättrad funktionalitet för att mäta kundlojalitet

Det svenska SaaS-företaget Brilliant Future stärker sitt erbjudande med förbättrad funktionalitet för att mäta kundlojalitet. Net Promoter Score (NPS) är idag en av de mest vedertagna metoderna för att mäta kundernas lojalitet och har en stark koppling till företagets lönsamhet. Brilliant Futures nya NPS-modul hjälper organisationer att mäta, analysera och öka lojaliteten bland sina kunder.


Brilliant Future AB offentliggör informationsmemorandum i samband med fullt garanterad företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.


Styrelsen för Brilliant Future AB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 10,35 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Stockholm, Fredag den 4 november 2022

Styrelsen i Brilliant Future AB ("Brilliant Future" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 17 maj 2022, beslutat om en företrädesemission om cirka 1,48 miljoner aktier till en teckningskurs om 7 kronor per aktie ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare (aktieägarna erhåller ingen ersättning för sådana förbindelser respektive åtaganden). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 10,35 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.


BRILLIANT FUTURE AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT 1 JAN-30 SEPT 2022

Svag försäljning, förbättrat kassaflöde


Brilliant Future AB (Publ): Mattias Palmaer blir CFO på Brilliant Future

Brilliant Future är ett svenskt SaaS-företag som levererar kund- och medarbetarundersökningar. Företagets vision är att hjälpa organisationer världen över att frigöra potentialen i människor. Nu tar de nästa steg i sin resa och stärker företaget och ledningsgruppen genom att rekrytera Mattias Palmaer till rollen som CFO.


Brilliant Future AB (Publ): Brilliant Future lanserar funktionalitet som mäter kundfokus

Det svenska SaaS-företaget Brilliant Future stärker sitt erbjudande för medarbetarundersökningar och kundundersökningar genom att lansera en helt ny funktion för att mäta kundfokus. Den nya funktionen ska hjälpa organisationer att förbättra sitt kundfokus genom att jämföra den internt uppskattade kundupplevelsen med kundens faktiska upplevelse.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted