Nickel Mountain Resources inleder borrprogram vid Orrbäcken.

Som tidigare har meddelats har Nickel Mountain Resources AB (publ) ('Nickel Mountain' eller 'bolaget') genomfört geofysiska mätningar på undersökningstillståndet Orrbäcken i Västerbotten, ett arbete som har genererat ett antal intressanta anomalier. Nickel Mountain inleder nu ett första borrprogram för att undersöka om någon av de mest intressanta anomalierna är källan till de nickelblock som är kända sedan tidigare.


Nytt antal aktier i Nickel Mountain Resources

Nickel Mountain Resources AB publ. ('NMR', 'bolaget') har av Bolagsverket fått bekräftat att 162 753 603 nya aktier har registrerats, dessa aktier är en del i förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd och indirekt det s.k. Tomskprojektet från IFOX Investments AB (publ), tidigare Interfox Resources AB.


Uppdatering om petroleumprojektet i Tomsk

Nickel Mountain Resources AB publ. (NMR) är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50% och har rättigheter till 74% av OOO Bakcharneftegaz, vilket bolag innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.


Stämmokommuniké för årsstämma i Nickel Mountain Resources

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ) har den 8 juni 2017 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Resultat från geofysiska mätningar vid Orrbäcken

Som tidigare meddelat genomförde Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Bolaget", "Nickel Mountain") geofysiska markmätningar på undersökningstillståndet Orrbäcken nr 4 i Skellefteå kommun, Västerbottens län i slutet av februari och början av mars 2017. I samband med dessa mätningar beslutade bolagets styrelse att också genomföra en sammanställning och bearbetning av befintliga geofysiska data mätta av de prospekteringsföretag som tidigare har arbetat i området.Ökning av antalet aktier i Nickel Mountain Resources

Som det första steget i förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd och indirekt det s.k. Tomskprojektet meddelar Nickel Mountain Resources AB (publ) att det totala antalet aktier i bolaget har ökat med 69 751 544 st till totalt 112 427 586 aktier per den 26 maj 2017 till följd av registrering hos Bolagsverket av nyemission beslutad av extra bolagsstämma den 24 maj 2017.


Stämmokommuniké för extrastämma i Nickel Mountain Resources

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) den 24 maj 2017. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Kvartalsrapport för Nickel Mountain Resources

Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag kvartalsrapporten för första kvartalet 2017.


Revisionsberättelse för Nickel Mountain Resources

Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag revisionsberättelsen för årsredovisningen 2016. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted