Backaheden Fastighets AB delårsrapport januari - september 2022

Perioden januari - september 2022

  • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 34 867 (31 244) tkr
  • Driftnettot uppgick till 29 550 (25 620) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 84,75 (82,00) procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 492 (15 326) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 47 2091 (14 182) tkr motsvarande 14 711 (4,42) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 791 (-24 228) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 884 000 (783 913) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,72 (3,11) och belåningsgraden till 51,92 (58,55) procent
  • NRV uppgick till 137,42 (104,24) kr per aktie

Rättelse: Backaheden Fastighets AB halvårsrapport januari - juni 2022

Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska innehålla MAR etikett.Flaggning i Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB ("Backaheden") har erhållit information om att Xrosspoint Invest AB ("Xrosspoint"), org. nr 559320-6104 avyttrat aktier i Backaheden.


Flaggning i Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB ("Backaheden") har erhållit information om att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Stenhus"), org. nr 559269-9507 förvärvat aktier i Backaheden som innebär att Stenhus passerat flaggningsgränsen om 25 %.


Backaheden Fastighets AB publicerar årsredovisning för 2021

Backaheden Fastighets AB publicerar årsredovisning för 2021


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted