Bokslutskommuniké 2017

Oktober - december 2017

 • Omsättningen uppgick till 15,6 mkr (14,9 mkr oktober - december 2016)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 36,8 (36,6) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,7 (5,5) mkr
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,90 (0,87) kr

Januari - december 2017

 • Omsättningen uppgick till 47,3 mkr (43 mkr januari - december 2016)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 33,3 (32,9) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,7 (14,2) mkr
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,47 (2,21) kr
 • Styrelsens förslag till utdelning är 2,1 (2,07) kr per aktie

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Stort fokus på noteringsprocessen som utmynnade i att bolaget noterades på First North den 5 december.  Erbjudandet mottogs mycket positivt av investerare och övertecknades 12 ggr.  Kostnaden för noteringen blev knappt 1 mkr, ca 0,2 mkr lägre än tidigare prognostiserats, varav merparten tagits under Q4.
 • Bolagets första norska kund lanserade sitt lojalitetsprogram och fakturering påbörjades
 • Dotterbolaget Rewardit tecknade avtal med två nya kunder som bedöms ha en väsentlig påverkan på Rewardits omsättning och resultat under 2018
 • Förvärvet av Sponsorhuset slutfördes och bolaget tillträddes i januari 2018 varvid 230 891 nya aktier registrerades
 • Nytt kundavtal tecknades med en stor butikskedja som förväntas få väsentlig påverkan på omsättning och resultat på sikt
 • Term Sheet ingicks om förvärv av konkurrenten Motivation Service AB
 • Januari 2018 har inletts med en faktureringsmässig uppgång på ca 9% jämfört med januari 2017

I en kommentar till helåret säger VD Niklas Lundqvist:

"2017 har inneburit mycket jobb med fokus på noteringen samtidigt som Awardits verksamhet har stärkts ytterligare, vilket är glädjande och gör att vi än en gång kan höja utdelningen.  Nu satsar vi på att slutföra förvärvet av Motivation Service som kommer att göra oss till marknadsledande. 2018 kommer att bli ett mycket spännande år med våra nya dotterbolag och en möjlig satsning på Stoccoin, en finansiellt backad kryptovaluta som i stor utsträckning bygger på vår nuvarande affärsmodell och vår långa erfarenhet av att driva digitala belöningsvalutor."

Pressmeddelande den 28 februari 2018

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost niklas.lundqvist@awardit.se

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företags-kunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram till komplexa alliansprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.  Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se) samt Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari januari 2018 kl 0800.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär