Delårsrapport Awardit AB (publ) för juli - september 2020

Juli - september 2020

 • Omsättningen uppgick till 62,0 mkr (67,4 mkr juli - september 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 5,8 (5,9) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 9,3 (8,8) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 7,7 (7,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 12,4 (11,1) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,65 (0,70) kr

Januari - september 2020

 • Omsättningen uppgick till 191,7 mkr (201,5 mkr januari - september 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 17,4 (16,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 9,1 (8,1) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 22,9 (20,9) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 11,9 (10,4) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,90 (1,75) kr

Viktiga händelser under och efter periodens utgång

 • Awardit och SAS tecknade i augusti ett avtal om vidareutveckling av SAS EuroBonus Shop. Med utgångspunkt från historisk handelsstatistik inom SAS EuroBonus beräknas det utökade samarbetet innebära en årlig försäljning på 26-30 mkr med en bruttomarginal på ca 5 procent för Awardit.

 • I oktober meddelade Petter Sehlin styrelsen i Awardit att han önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Anledningen bakom beslutet är att han bedömer att det kan uppstå jävssituationer i relation till hans egen verksamhet i framtiden. I samband med detta föreslog en majoritet av aktieägarna i Awardit nyval av Claudio Simatovic som ledamot i styrelsen. Claudio kommer att vara adjungerad styrelseledamot från och med november.

 • I november föreslog en majoritet av aktieägarna i Awardit nyval av Peter Borsos som ledamot i styrelsen. Peter kommer närmast från Telia Company där han som medlem i koncernledningen varit både kommunikationsdirektör och Head of Telia Global. Peter kommer att vara adjungerad styrelseledamot från och med den 13 november 2020 och väljas in senast på nästkommande årsstämma.

I en kommentar till perioden säger VD Henrik Olander:

"Det är mycket glädjande att Awardit trots de stora utmaningar som uppstått i spåren av Covid-19 levererar ett förbättrat EBITA-resultat under årets tre första kvartal, från 20,9 mkr till 22,9 mkr. Vi har klarat att växa vår affär utan statligt stöd och utan att permittera medarbetare. Under det tredje kvartalet såg vi en något minskad omsättning men ett förbättrat EBITA-resultat jämfört med samma kvartal förra året, detta var även en tydlig förbättring jämfört med andra kvartalet i år. Vi har goda möjligheter att fortsätta vår tillväxtresa såväl organiskt som genom förvärv även under rådande marknadsläge. När vi sedan ser ett slut på pandemin har vi ett utmärkt slagläge för att ytterligare öka vår affär, med en rustad organisation som genom att tillsammans ha löst krisen på bästa sätt står starkare inför framtiden."

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: henrik.olander@awardit.com

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 08:30.Awardit AB (publ) har tecknat avtal med Saint-Gobain Distribution Sverige

Awardit AB har genom dotterbolaget Market2Member AB tecknat avtal med Saint-Gobain Distribution Sverige avseende övertagande av driften av samtliga lojalitetsprogram i företagsgruppen på SaaS-basis.Kommuniké från extra bolagsstämma

Awardit AB (publ) har den 16 december 2020 hållit extra bolagsstämma.

I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.Awardit AB (publ) har ingått ett Term Sheet avseende förvärv av MBXP Aps

Awardit och ägarna till MBXP ApS (MBXP) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i MBXP. Den preliminära köpeskillingen är överenskommen till 5 mdkk med en tilläggsköpeskilling på 9 gånger MBXPs genomsnittliga EBITDA-resultat för 2021 och 2022, motsvarande ca 157,5 mdkk baserat på MBXPs prognos. Affären innebär vidare att Awardit investerar 6 mdkk i MBXP och refinansierar skulder på 19 mdkk.


Awardit AB:s styrelse föreslår återupptagen utdelning

Styrelsen i Awardit AB (publ) har idag sammanträtt och beslutat att lägga förslag om utdelning för räkenskapsåret 2019.


Awardit AB (publ) har erlagt tilläggsköpeskilling för förvärvet av Market2Member AB

I november 2019 ingick Awardit aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Market2Member AB (M2M) i november 2019. Villkoren för tilläggsköpeskilling har uppfyllts och Awardit har idag erlagt 5,7 mkr, varav 2,4 mkr kontant och 3,3 mkr genom en riktad kvittningsemission.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted