Kommuniké från årsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

· Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.

· Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

· Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 250 000 SEK (150 000 SEK).

· Till styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Fredrik Isberg (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Bergsten (nyval), samt Martin Zetterström som suppleant (omval). Till revisor valdes Baker Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren (omval) som huvudrevisor.

· Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att möjligheten att emittera B-aktier med 1/10-dels röst införs.

· Såsom tidigare har pressmeddelats, så behandlades frågan om beslut om fusion med MertivaAB (publ) inte på denna årsstämma, utan kommer istället att behandlas på en kommande extra bolagsstämma.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: martin.zetterstrom@arbona.se

Nerladdningsbara filerKallelse till extra stämma i Arbona AB (publ)

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 5 augusti 2020 klockan 10:00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.Uppdatering fusionsprocess


Arbona slår ihop aktieslag


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted