Verksamhet

Arbona är ett investeringsföretag vars affärsidé är att generera god riskjusterad avkastning. Verksamheten består av tre delar:
· Långsiktiga investeringar i onoterade och noterade bolag
· Långsiktiga investeringar i fastigheter
· Kortfristiga placeringar i noterade och onoterade värdepapper Arbona har ett eget kapital om ca 1,4 mdr SEK, i tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 mdr SEK som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted