AppSpotrs spridningsemission blev kraftigt övertecknad

FRE, DEC 02, 2016 14:47 CET
Den 1 december 2016 avslutades teckningsperioden i AppSpotr AB:s spridningsemission av aktier inför notering på AktieTorget. Det maximala emissionsbeloppet uppgick till 10,2 MSEK. Emissionens utfall blev cirka 176 MSEK fördelat på cirka 3 850 konton. Det motsvarar en teckningsgrad på cirka 1 700 procent.

Styrelsen avser att i början av nästa vecka (vecka 49) fatta beslut om att utnyttja överteckningsemissionen på 2 MSEK samt fatta beslut om tilldelning. Vid utnyttjande av överteckningsemissionen tillförs AppSpotr cirka 11 MSEK efter avdrag för noterings- och emissionskostnader på cirka 1,2 MSEK. Besked om tilldelning till nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor kommer ske i början av vecka 49.

Patric Bottne kommenterar:

Vi vill börja med att hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna till AppSpotr. Vi är överväldigade över den fina respons som vi har fått under vår teckningsperiod och att så många tror på vår mission att demokratisera appvärlden, genom att göra det enklare för människor att utveckla appar. Det ger oss råg i ryggen och gör att vi känner oss ännu mer motiverade att utveckla bolaget. Det kapital som emissionen inbringar kommer under det kommande året främst användas till att bygga en utvecklarportal som gör det möjligt för externa utvecklare och designers att bidra med innehåll till vår plattform. Dessutom kommer vi använda medel till att fortsätta öka plattformens användarbas.

Tilldelning 

Till följd av den kraftiga överteckningen kan inte full tilldelning ske. De principer som kommer vara vägledande vid tilldelningen är att teckningsåtagare erhåller full tilldelning och att ägarspridning kommer att prioriteras genom att så många tecknare som möjligt erhåller minimiposter om 800 aktier. Styrelsen avser att, med stöd av de tilldelningsprinciper som angivits i memorandumet, allokera tio procent av det totala emissionsbeloppet till s.k. strategiska investerare. Sådana strategiska investerare anses i första hand vara strategiska anställda på AppSpotr, i andra hand strategiska samarbetspartner till AppSpotr, och i sista hand investerare som tecknat större belopp i emissionen. Tilldelningen av aktier till strategiska investerare kommer att presenteras för AktieTorget.

Första dag för handel

Första dag för handel i AppSpotrs aktie på AktieTorget är planerad till den 19 december 2016.

Aktiens kortnamn: APTR

Aktiens ISIN-kod: SE0009267974.

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen, inklusive överteckningsemission, har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i AppSpotr att uppgå till 9 489 050 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 897 810 SEK.

Projektledare för noteringen

AppSpotr har använt InWest Corporate Finance som projektledare i arbetet med noteringen och spridningsemissionen. Aktieinvest FK har agerat emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information

Patric Bottne

VD, AppSpotr

Telefon: 070-146 61 89

E-post: [email protected] 

Om AppSpotr

AppSpotr är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder en molnbaserad plattform för utveckling av appar. Plattformen gör det möjligt för företag, organisationer och privatpersoner att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt utveckla appar i stor volym och publicera dessa på App Store och Google Play. Den senaste versionen av Bolagets plattform lanserades sommaren 2015 och har på drygt ett år erhållit mer än 250 000 användare som fördelas på över 180 länder. 

AppSpotr inleder satsning på den asiatiska marknaden - korrigerad version i stycket Milstolpar

AppSpotr AB har ingått ett samarbetsavtal med det Hongkong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn Ltd. ("Novel Unicorn") avseende bearbetning av den asiatiska marknaden. Om alla milstolpar i avtalet uppfylls blir Novel Unicorn ny huvudägare i AppSpotr samtidigt som AppSpotr får en stark position på den asiatiska marknaden. För att finansiera satsningen kommer AppSpotr att genomföra nyemissioner som totalt uppgår till cirka 15 MSEK, varav 5 MSEK är en riktad emission till Novel Unicorn.


Delårsrapport (korrigerad från tidigare offentliggjord rapport), 1 november 2016 - 31 januari 2017

På grund av att resultat per aktie var felaktigt i den tidigare offentliggjorda rapporten publiceras härmed en korrigerad version.
AppSpotr lanserar Community-appar

ONS, FEB 01, 2017 11:34 CET
Den här veckan lanserar AppSpotr en ny social funktion i plattformen som gör att man kan bygga Community-appar till iOS och Android


AppSpotr: AppSpotr lanserar e-handel

ONS, JAN 04, 2017 09:36 CET
Idag lanserar AppSpotr sin nya e-handelslösning för iOS och Android som man hoppas ska revolutionera marknaden.
AppSpotrs spridningsemission blev kraftigt övertecknad

FRE, DEC 02, 2016 14:47 CET
Den 1 december 2016 avslutades teckningsperioden i AppSpotr AB:s spridningsemission av aktier inför notering på AktieTorget. Det maximala emissionsbeloppet uppgick till 10,2 MSEK. Emissionens utfall blev cirka 176 MSEK fördelat på cirka 3 850 konton. Det motsvarar en teckningsgrad på cirka 1 700 procent.

Styrelsen avser att i början av nästa vecka (vecka 49) fatta beslut om att utnyttja överteckningsemissionen på 2 MSEK samt fatta beslut om tilldelning. Vid utnyttjande av överteckningsemissionen tillförs AppSpotr cirka 11 MSEK efter avdrag för noterings- och emissionskostnader på cirka 1,2 MSEK. Besked om tilldelning till nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor kommer ske i början av vecka 49.


I morgon inleds teckningstiden - nyemission i AppSpotr AB inför planerad notering på AktieTorget

TIS, NOV 15, 2016 14:58 CET
I morgon inleds teckningstiden i AppSpotr AB:s spridningsemission om högst 1 700 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 10,2 MSEK, före emissionskostnader. AppSpotr har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 5,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionsbeloppet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted