Appspotrs plattform 3.0 mjuklanseras

Appspotr mjuklanserar* nästa månad version 3.0, den senaste versionen av sin avancerade apputvecklingsplattform, framtagen för att göra apputveckling flexiblare, snabbare och enklare för både kreatörer och utvecklare som vill bygga appar. Version 3.0 förändrar radikalt sättet att utveckla appar.

Under 2018 lanserade Appspotr Utvecklarportalens SDK i en stängd betaversion. Utifrån feedbacken från de utvalda utvecklare som bjöds in för att prova, har Appspotr nu byggt in hela Utvecklarportalens funktionalitet i plattformens CMS (Content Management System), vilket skapar en helt sömlös apputvecklingsupplevelse.

  • Det är med både glädje och stolthet som vi inom kort lanserar version 3.0. Den är enligt oss den kraftfullaste lösningen som finns på marknaden och den kommer att möta den växande efterfrågan på apputveckling perfekt. Nu kan en organisation för första gången samla alla sina appar på en plattform och du kan nu bygga vad du vill istället för att begränsas av templates. Du kan också använda och presentera data du redan har och samla in data till befintliga system. Med PWA (se nedan) får nu kunden även en lösning inte bara för alla skärmar utan också för både native appar och webb appar. Distributionen av apparna kan ske via de publika marknadsplatserna för appar men även för sk Enterprise marknadsplatser för interna appar. Även vår testdrift i Kina har visat på samma behov i plattformen. Det är en styrka att vi har möjligheten att testa vår plattform på så vitt skilda marknader och superintressant att man ser samma behov av funktionalitet. Det är också imponerande att våra kinesiska projekt har haft uthålligheten att vänta in version 3.0, det visar på ett stort intresse, säger Patric Bottne, vd för Appspotr.

Det här är version 3.0

Snabbare och mer responsiva appar

Bättre prestanda i användarupplevelsen. Apparna kommer inte längre kräva en "launch"-skärm vilket kommer göra att apparna får en snabbare och mer responsiv känsla. Genom att ha data tillgänglig vid första launch kommer apparna kännas mer native och kommer fungera bättre i offline-läge.

Användarhantering

Professionell användarhantering för krävande företagskunder och organisationer har nu adderats till plattformen. Den nya versionen kommer innehålla ett användarhanteringssystem vilket kommer göra det möjligt för personer och organisationer att sätta rättigheter för enskilda användare. Till exempel kan en grupp skapas för designers som har möjlighet att ändra design i en app medan en annan grupp av content-creators får möjligheten att lägga upp nya poster i ett Dataset (se nedan) medan en publicist har möjligheten att publicera innehållet.

Förutom möjligheten att administrera användare i CMSet så kommer man även kunna definiera användarhantering på appnivå. Varje appanvändare får en unik upplevelse med relevant innehåll beroende på vilka rättigheter som kopplas till användarkontot. Administratören kan hantera olika användargrupper som exempelvis "inloggade användare" och "icke inloggade användare" och ge rätt person tillgäng till rätt innehåll.

Organisationshantering

En kioskvältare för företag och organisationer. Man kan nu skapa och hantera organisationer i plattformen. Detta möjliggör att partners, återförsäljare och större företag kan ha full koll på sina kunder och deras appar genom att skapa organisationer med tillhörande användare.

Datasets

Inga begränsningar i hur datan ska presenteras längre. Den nya versionen har separerat data från vyer i apparna. I Datasets kommer man kunna skapa upp en excel-liknande struktur för information i appen vilket sedan kan visas upp i en vy som man skapar i vybyggaren. Datasets kan skapas manuelt eller genom att ladda upp information från excel-filer.

Vybyggare

Den nya vybyggaren sätter flexibilitet i fokus. Nu kan du definiera dina helt egna vyer för appen. Genom ett professionellt verktyg kan du skapa vyer utifrån ett Dataset eller skapa en helt specialiserad vy för till exempel onboarding-skärmar.

Strukturbyggare

Bygg upp logiken och strukturen i din app med full överblick, dra och släpp kopplingar mellan vyer och funktioner. Strukturbyggaren definierar flödet i appen. Definiera en startpunkt i din app och bygg sedan upp flödet med hjälp av vyer, dataset och kodblock för att skapa din egen alldeles unika app. In- och utdata definierar hur en app beter sig. Till exempel blir en knapp i en vy utdata som går vidare till nästa vy i strukturbyggaren.

Push notifieringssystem

Mer avancerad och oberoende pushfunktionalitet. Den nya pushfunktionen är skapad och styrd av Appspotr och är inte längre beroende av 3e-part. Även web-push kommer integreras.

Style/Designverktyg

Hög flexibilitet i designverktyget gör din app unik, dessutom finns möjlighet att skapa tillfälliga designteman för din app som aktiveras vid behov. Designverktyget ger möjlighet att definiera flera olika designer. Vill man ha ett jultema som man sedan snabbt vill återgå ifrån är det lika lätt som ett knapptryck bort.

Förhandsgranskning av app

Mer flexibel förhandsgranskning. Förhandsgranskning av en app kommer nu ske direkt i browsern eller via sin mobiltelefon/plattas browser vilket gör att vi inte kommer vara beroende av att kunderna behöver en specifik device för att kunna se hur det kommer se ut på en sådan enhet.

Mediahantering 

Mer kraftull mediahantering. Den nya mediehanteringen kommer ge större möjligheter att definiera hur en bild ska visas i en vy.

PWA

Nu stödjer vi även webb appar som ett komplement till native appar. PWA står för Progressive Web App och är i princip en mobil webbsida med extra funktionalitet såsom lokal caching (möjligheten att använda webbsidan offline) push notifikationer och ett enkelt sätt att lägga till webbsidan som en app i sin telefon. Detta kommer finnas som nytt alternativ vid sidan av att du skapar native appar till iOS och Android i Appspotr.

Data sources + Data monger**

En oerhört efterfrågad funktionalitet är att kunna koppla extern data till appar. Något som tidigare bara varit möjligt att lösa med traditionell apputveckling. Datasources ger möjligheter att visa och hantera extern data i apparna och allt sköts direkt i plattformen. Detta gör Appspotrs plattform oerhört kraftfull för professionell apputveckling. Datasets är en del av datasources.  

Cloud code**

Ytterligare en funktionalitet som tidigare enbart gått att hantera via traditionell apputveckling. Appspotr bryter ny mark när Cloud code nu ger användaren möjlighet att skapa sin egen kod som antingen körs på våra servrar, alternativt direkt i apparna. Vill man till exempel använda sin egen användarhantering i apparna så kan man använda cloud code för att verifiera en användare.

Moduler**

Moduler är en samling av fördefinierade vyer, kodblock och Datasources redo för användning i strukturbyggaren, ungefär på det sättet man väljer moduler idag. Moduler kan skapas av alla i CMSet och sedan sparas för eget bruk eller läggas ut till försäljning i Marknadsplatsen. Denna funktionalitet kommer göra alla användare till utvecklare och bidra till att ekosystemet av appmoduler växer.

* Med mjuklansering (engelska "soft launch) avses en release av en ny produkt eller tjänst till en begränsad målgrupp eller marknad innan en publik lansering.

** Dessa funktioner finns tillgängliga i nästa fas efter mjuklanseringen

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Malmö. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Appspotr tecknar avtal med större fastighetsbolag

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med ett större svenskt fastighetsbolag inom järnvägsstationer. Avtalet avser leverans och underhåll av informationsappar för intern kommunikation. Ordervärdet uppgår till ca 520 600 kr.


Appspotr registrerar aktier för kvittningsemission

Bolagsverket har idag registrerat de aktier som emitterats som kvittning för betalning av (del av) köpeskillingen på 350 000 kronor hänförligt till det tidigare förvärvet av APTR SL AB.


Appspotr AB: kvittningsemission för betalning av köpeskilling

Styrelsen i Appspotr AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2022 beslutat om kvittningsemission av 27 741 aktier som betalning av (del av) köpeskillingen på 350 000 kronor hänförligt till det tidigare förvärvet av APTR SL AB.


Appspotr publicerar nyhetsbrev där bolagets Head of Technology berättar om sommarens stora uppdatering

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för augusti av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Appspotr expanderar med Zapier integration

Öppnar upp nya sätt att automatisera arbetsflöden och få mer tid för det som är viktigast - utan behov av kodning.


Appspotr expands with Zapier integration

Opening new ways to automate workflows and have more time for what matters most-no code required.


Appspotr publicerar nyhetsbrev med VD-intervju om bolagets första halvår och utsikter inför resten av året

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för juli av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


DELÅRSRAPPORT

ANDRA KVARTALET 1 APRIL 2022 - 30 JUNI 2022


Appspotr publicerar nyhetsbrev om att bolaget levererar skräddarsydda appar till svenska kommuner

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för juni av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Appspotr tecknar avtal med Ljungby kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Ljungby kommun. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för kommunikation mot ungdomar i kommunen. Ordervärdet uppgår till ca 177 000 kr.


Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Appspotr AB

Styrelsen i Appspotr AB har beslutat att avstämningsdag för den sammanläggning av aktier som beslutades vid årsstämman den 25 maj 2022 ska vara den 15 juni 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted