Appspotr öppnar sin plattform för självregistrering på engelskspråkiga marknader och växlar upp bolagets marknadssatsning

Appspotr meddelar att bolagets plattform för apputveckling inom kort blir mer tillgänglig för en internationell massmarknad genom att tillåta självregistrering och kortbetalning för nya abonnemang. Initialt omfattas engelskspråkiga marknader i bland annat Europa, Nordamerika och Oceanien. Dessutom inleds en offensiv digital marknadssatsning i november för att öka kundbasen.

Bolaget märker av ett starkt och växande intresse för plattformen från nya användare i olika delar av världen. Hittills har dock Appspotr valt att använda sig av en delvis manuell registreringsprocess för att säkerställa att kundbasen är så relevant som möjligt med betoning på att hela tiden kunna leverera maximal kundnytta.

Nu är dock plattformens funktionalitet så omfattande, samtidigt som Appspotr har förstärkt sin organisation, att bolaget har tagit beslutet att börja öppna för självregistrering. Initialt gäller detta marknader med god engelskspråkig mognad då plattformens support- och hjälpfunktioner primärt finns tillgängliga på engelska. För att även göra det enkelt att välja rätt typ av abonnemang har de prisplaner som erbjuds och möjligheten att byta prisplan förenklats, och det blir nu även möjligt att betala med kort.

- Vår plattform för apputveckling med low code eller no code är idag en marknadsklar produkt med en mycket omfattande och växande funktionalitet. Det gör att vi nu känner oss redo att ta nästa steg mot att bli en betydande aktör på en internationell massmarknad. Det ska bli spännande att genom detta steg börja nå ut mycket bredare med vårt erbjudande till företag, frilansare och privatpersoner. Inte minst ser vi marknaden för frilansare inom kreativa yrken som en spännande målgrupp där vi nu siktar på att vara betydligt mer aktiva än tidigare, säger Appspotrs kommersiella chef Fredrik Bewick.

För att kunna hantera en förväntad växande kundbas arbetar Appspotr löpande med att förstärka sin organisation. Flertalet förstärkningar har genomförts under 2021 inom såväl utvecklingsteamet för plattformen, marknadsorganisationen som erbjudandet app som en tjänst via Appspotr Studios och detta arbete kommer att fortsätta även framöver.

- Vi har en målmedveten plan för att fortsätta att växa kontrollerat, både när det gäller vår kundbas, våra intäkter i form av ARR samt vår organisation. Vår strategi är att bli en stor och stark aktör på en internationell massmarknad samtidigt som vi hela tiden ser till att våra kunder ser oss som en pålitlig och långsiktig partner, säger Appspotrs VD Patric Bottne.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se 

 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 2021 - 31 DEC 2021

FJÄRDE KVARTALET 1 OKT 2021 - 31 DEC 2021

Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

  • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick till 6908 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första året koncernen rapporterar ARR)
  • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 5 270 TSEK (6 615 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 96,6 % (94,0 %)
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 5 454 TSEK (7 040 TSEK)
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -29 272 TSEK (-17 723 TSEK)
  • Moderbolaget redovisar ett rörelseresultat på -25 183 TSEK (-14 317 TSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till -29 323 TSEK (-18 541 TSEK) för koncernen och -24 328 TSEK (-13 544 TSEK) för moderbolaget
  • Styrelsen föreslår ingen utdelning

Förvärv av svenskt bolag med Sri Lankesiskt dotterbolag

Appspotr har nu genomfört förvärvet av ett svenskt bolag med ett Sri Lankesiskt dotterbolag med utvecklare för en maximal köpeskilling på 3 miljoner kronor.


Appspotr publicerar nyhetsbrev om framgångsrik sökmotoroptimering

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat novemberutgåvan av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Appspotr publicerar nyhetsbrev där styrelseordföranden intervjuas om visionen att bli ett göteborgskt enhörningsbolag

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat oktoberutgåvan av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Appspotr öppnar sin plattform för självregistrering på engelskspråkiga marknader och växlar upp bolagets marknadssatsning

Appspotr meddelar att bolagets plattform för apputveckling inom kort blir mer tillgänglig för en internationell massmarknad genom att tillåta självregistrering och kortbetalning för nya abonnemang. Initialt omfattas engelskspråkiga marknader i bland annat Europa, Nordamerika och Oceanien. Dessutom inleds en offensiv digital marknadssatsning i november för att öka kundbasen.


Rättelse: DELÅRSRAPPORT

(Rättelse: Pressmeddelandet som publicerades den 18 oktober 2021 08:00 innehöll en felaktig rubrik. Korrekt rubrik är "Väsentliga händelser i tredje kvartalet" än vad som uppgavs enligt pressmeddelandet som publicerades den 18 oktober 2021 08:00) 


DELÅRSRAPPORT

TREDJE KVARTALET 1 JULI 2021 - 30 SEPTEMBER 2021


Appspotr publicerar nyhetsbrev om satsning på utökad räckvidd med onlineförsäljning och nya prisplaner

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat septemberutgåvan av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Lyssna på Appspotr under Mangold Insights investerarfrukost (digitalt evenemang)

Lyssna och se Appspotr den 29 september under det digitala evenemanget investerarfrukost arrangerad av Mangold Insight.


Appspotr har tecknat villkorat avtal om förvärv av bolag med utvecklare i Sri Lanka för 3,5 MSEK

Appspotr har ingått ett villkorat avtal om att förvärva ett svenskt bolag med ett Sri Lanka-baserat dotterbolag för 3,5 MSEK. Det förvärvade bolagets dotterbolag skall rekrytera utvecklare i Sri Lanka, vilket förväntas minska Appspotrs beroende av externa konsulter samt underlätta framtida tillväxt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted