Appspotr expanderar med Zapier integration

Öppnar upp nya sätt att automatisera arbetsflöden och få mer tid för det som är viktigast - utan behov av kodning.

Appspotr är glada att kunna meddela att integrationen nu är slutförd och publikt lanserad med Zapier, en ledande plattform för automatisering av processer som tillåter Appspotr kunder att enkelt använda Appspotr plattformen tillsammans med Zapier, även om de inte kan koda.

Denna integration gör det möjligt för användare av Appspotr plattformen att automatisera arbetsflöden genom att sömlöst koppla Appspotr med över 5 000 andra plattformar, appar och verktyg. Användningsområden inkluderar att lägga till dataset, lägga till dataset objekt, uppdatera dataset objekt och radera dataset objekt automatiskt när vissa uppgifter och funktioner utförs genom antingen Appspotr själv eller någon annan app tillgänglig i Zapier.

Du kan till exempel skapa en app som uppdaterar ett Google-ark och vice versa, ett CRM som tar innehåll från en app och vice versa - Du kan enkelt automatisera alla dessa funktioner och arbetsflöden genom att använda din Appspotr app eller tredjepartsapp som en utlösare eller en åtgärd enligt dina krav.

Det finns flera kundfördelar med det nya Appspotr och Zapier samarbetet:

Flexibilitet: Appspotr användare kan integrera med över 5 000 integrerade system s k "Zapier-apps" och anpassa dessa appar för att skapa utvalda automatiserade arbetsflöden som stöder deras exakta krav.

Säkerhet: Miljontals kunder världen över litar på Zapier för att säkert överföra och synkronisera data mellan appar för att få jobbet gjort, med ingenjörer och säkerhetsteam placerade världen runt som är jour tillgängliga dygnet runt för att säkerställa pålitligheten.

Tidsbesparande: Appspotr användare kan automatisera arbetsflöden på några minuter och spara tid för manuellt skapade händelser, logik och navigeringsprocesser som tidigare tagit lång tid att slutföra.

Kostnadseffektivitet: Användare sparar pengar genom att effektivt skapa de arbetsflöden som behövs för att automatisera uppgifter.

För att ta reda på mer om Appspotr i Zapier besök: https://zapier.com/apps/appspotr/integrations

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Vi är stolta över att vi kan presentera möjligheten för våra kunder att jobba med Zapier för att automatisera processflöden i appar byggda med Appspotr 3. Vi har redan ett starkt integrationsverktyg i Appspotr 3 där det snabbt och enkelt går att integrera appar med rest-API. Integrationen med Zapier är en ytterligare förlängning på möjligheterna runt integrationer i Appspotr 3. Integrationer ser vi som en strategisk nyckelfunktion i low code lösningar. Appspotrs integration med Zapier innebär att vi fungerar sömlöst med alla de viktigaste affärssystemen och digitala tjänsterna i världen - på en och samma gång. Vi förenklar inte bara apputveckling utan förenklar också affärsprocesser och minskar behovet av IT investeringar och förvaltning genom de möjligheter vi erbjuder med integrationer. Det känns spännande att vi fortsätter öka kapabiliteten i vår plattform och extra spännande att vi också når en kundbas på flera miljoner användare i Zapier att bearbeta för att bli Appspotr 3 kunder.

Göteborg den 2 augusti 2022

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm.

Appspotr expanderar med Zapier integration

Öppnar upp nya sätt att automatisera arbetsflöden och få mer tid för det som är viktigast - utan behov av kodning.


Appspotr expands with Zapier integration

Opening new ways to automate workflows and have more time for what matters most-no code required.


Appspotr publicerar nyhetsbrev med VD-intervju om bolagets första halvår och utsikter inför resten av året

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för juli av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


DELÅRSRAPPORT

ANDRA KVARTALET 1 APRIL 2022 - 30 JUNI 2022


Appspotr publicerar nyhetsbrev om att bolaget levererar skräddarsydda appar till svenska kommuner

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för juni av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Appspotr tecknar avtal med Ljungby kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Ljungby kommun. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för kommunikation mot ungdomar i kommunen. Ordervärdet uppgår till ca 177 000 kr.


Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Appspotr AB

Styrelsen i Appspotr AB har beslutat att avstämningsdag för den sammanläggning av aktier som beslutades vid årsstämman den 25 maj 2022 ska vara den 15 juni 2022.


Appspotr tecknar avtal med Tierps kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Tierps kommun. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för kommunikation mot ungdomar i kommunen. Ordervärdet uppgår till ca 101 000 kr.


Kommuniké från årsstämma i Appspotr AB (publ)

Vid årsstämman i Appspotr AB (publ) den 25 maj 2022 fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. Stämman beslutade enligt samtliga lämnade förslag.


Rättelse: Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

(Rättelse: Kallelsen till årsstämma i Appspotr AB som meddelades i ett pressmeddelandet som publicerades 2022-04-20 klockan 08:00 innehöll fel veckodag för när årsstämman genomförs samt fel veckodag och datum för när man senast skall anmäla sig till stämman. Detta är nu justerat i detta pressmeddelande. Att detta missats beror på den mänskliga faktorn.) 

Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 14:00 hos Appspotr AB på Kämpegatan 6 i Göteborg


Rättelse: Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

(Rättelse: Kallelsen till årsstämma i Appspotr AB som meddelades i ett pressmeddelandet som publicerades den 25 mars 2022 blev inte annonserat i Post och Inrikestidningar (POIT). Att detta missats beror på den mänskliga faktorn. Därmed är kallelsen till årsstämma ej behörig enligt bolagets bolagsordning och ABL och en ny kallelse till årsstämma måste ske vilket nu genomförs med dagens pressmeddelande. )

Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 maj 2022 klockan 14:00 hos Appspotr AB på Kämpegatan 6 i Göteborg


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted