Monica Fallenius to become new CEO of Annehem Fastigheter

Monica Fallenius will become the new CEO of Annehem Fastigheter. She will take up the position no later than 2022-10-03 and has extensive experience in the real estate industry, including as Director, Transactions & Leasing at Atrium Ljungberg and Head of Real Estate Sweden at Hemsö Fastigheter AB. Monica's most recent position was at Svenska Handelsfastigheter where she has been Real Estate Director.

"Annehemn is a young and growth-oriented real estate company with a clear sustainability profile and long-term owners. I thrive in an entrepreneurial environment and have worked in the real estate industry for over twenty-five years. I feel both happy and humble for the trust placed in me to lead the company on its continued journey together with customers, employees and the board.", says Monica Fallenius.

Göran Grosskopf, Chairman of the Board of Annehem Fastigheter, is very pleased with the recruitment of the new CEO.

"We are very happy to welcome Monica Fallenius as CEO of Annehem Fastigheter. Having Monica Fallenius in place means an important reinforcement for the company and the companys strategy, she has solid experience in the industry and excels through her drive for sustainability issues. Monica is also business, customer, and relationship oriented.", says Göran Grosskopf, Chairman of the Board.

For further information please contact:

Eva Milton
Tel. 073 336 3660

This information is of the type that Annehem Fastigheter AB (publ) is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation. This information was released, through the provision of the above-mentioned contact person, for publication on June 3, 2022 at 08:00 CEST.

About Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter is a growth-driven property company specialising in commercial, community service and residential properties in the Nordic growth regions of Stockholm, Skåne, Gothenburg, Helsinki and Oslo. The property portfolio in Annehem Fastigheter consists of 25 investment properties with a value of SEK 4 257 million and a lettable area of 195 thousand sqm. The company is listed on Nasdaq Stockholm since December 2020 with the ticker ANNE B and have a Nasdaq Green Designation since April 2022. For more information, please visit Annehems website www.annehem.se.

Nerladdningsbara filer

Halvårsrapport januari-juni 2022

Stark utveckling av driftnettot

Driftnettot har under året ökat med 14,7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 5,5 år. Fastighetsvärdet per den 30 juni uppgår till 4 388,5 Mkr en värdestegring på 111,2 Mkr eller 2,7 procent under kvartalet.


Half-year Report Januari-June 2022

Strong trend for net operating income

During the year, net operating income increased 14.7 percent. The economic occupancy rate was 95.0 percent and the average contract length was 5.5 years. On 30 June, the property value was SEK 4,388.5 million, a capital appreciation of SEK 111.2 million, or 2.7 percent, during the quarter.


Annehem tecknar avtal om köp av mark i Sundsvalls Logistikpark

Annehem Fastigheter och Peab Projektutveckling har tecknat avtal om markköp om cirka 58 000 kvadratmeter med Sundsvalls Logistikpark AB i Sundsvalls Logistikpark, Tunadal-Korsta-Ortviken. Annehem och Peab har bildat ett joint venture för att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning om cirka 28 000 kvm bruttoarea i logistikparken.


Annehem signs an agreement to purchase a property in Sundsvalls Logistikpark

Annehem Fastigheter and Peab Projektutveckling have signed an agreement for a land purchase of approximately 58,000 sqm with Sundsvalls Logistikpark AB in Sundsvalls Logistikpark, Tunadal-Korsta-Ortviken. Annehem and Peab have formed a joint venture to develop a modern and sustainable logistics facility of approximately 28,000 sqm gross area in the logistics park.
Annehem tillträder logistikfastighet i Södertälje

Annehem Fastigheter tillträder fastigheten Almnäs 5:28 med en nybyggd miljöcertifierad logistikbyggnad där PostNord är hyresgäst. Fastigheten är belägen i Almnäs expansiva industriområde utanför Södertälje.


Annehem has taken a logistics property in Södertälje into possession

Annehem has taken into possession the Almnäs 5:28 property with a newly built environmentally certified logistics building where PostNord is the tenant. The property is located in Almnäs, an expansive industrial area outside Södertälje.


Kommuniké från Annehems årsstämma den 19 maj 2022

Vid årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan beslut. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).


Bulletin from Annehems annual general meeting on 19 May 2022

At the annual general meeting in Annehem Fastigheter AB (publ) today, the below resolutions were made. The Annual shareholders meeting was held by physical presence of shareholders and with the option for shareholders to exercise their voting rights by advance voting (postal voting).


Annehem får grön märkning av Nasdaq

Annehem Fastigheter AB:s (publ) aktier får grön märkning enligt Nasdaq Green Equity Designation. Den gröna märkningen utgör ett bevis på att över 50 procent av Annehems omsättning härrör från aktiviteter som är gröna och att verksamheten fortsätter att investera en betydande andel i gröna investeringar.


Annehem receives green designation from Nasdaq

Annehem Fastigheter ABs (publ) shares receive a green designation according to Nasdaq Green Equity Designation. The green label is proof that more than 50 percent of Annehems sales come from activities that are green and that the business continues to invest a significant proportion in green investments.


Delårsrapport januari-mars 2022

Starkt första kvartal
Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på moderna, flexibla och miljöanpassade kontor.


Interim Report Januari-March 2022

Strong first quarter
We are seeing a continued high demand for modern, flexible and environmentally compatible offices.


Kallelse till årsstämma i Annehem Fastigheter AB (publ)

Annehem Fastigheter AB (publ), org.nr 559220-9083, med säte i Ängelholm, kallar till årsstämma den 19 maj 2022 kl. 10.00 på Valhall Park Hotell, Stjernsvärds allé 66 i Ängelholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30.


Notice of Annual General Meeting in Annehem Fastigheter AB (publ)

Annehem Fastigheter AB (publ), Reg. No. 559220-9083, with its registered office in Ängelholm, gives notice of the Annual General Meeting to be held on 19 May 2022 at 10 a.m at Valhall Park Hotel, Stjernsvärds allé 66 in Ängelholm. Registration starts at 9.30 a.m.


Valberedningen i Annehem föreslår Henrik Saxborn som ny styrelseledamot

Valberedningen för Annehem Fastigheter AB har vid dagens möte beslutat föreslå årsstämman att omval sker av samtliga nuvarande styrelseledamöter samt att nyval sker av Henrik Saxborn.


Annehem's Nomination Committee proposes Henrik Saxborn as new Board member

At today's meeting, the Nomination Committee for Annehem Fastigheter AB has decided to propose to the Annual General Meeting that all current Board members be re-elected and that Henrik Saxborn be elected as new Board member.


Annehem Fastigheter offentliggör årsredovisning för 2021

Annehem Fastigheters årsredovisning 2021 har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.annehem.se och som bilaga till detta pressmeddelande.


Annehem Fastigheter publishes annual report for 2021

Annehem Fastigheter's Annual Report for 2021 has been published and is available on the company's website www.annehem.se and as an attachment to this press release.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted