Interim Report Januari-September 2021

Good development in the underlying business and positive revaluations of the property portfolio.

During the third quarter, income from property management rose 29.7 percent compared with the preceding quarter. The economic occupancy rate was 96.0 percent. Annehems solid balance sheet in combination with long leases and strong tenants makes a good platform for our ongoing growth journey. The leases have an average duration of 5.8 years.

July-September

 • Rent revenue for the period amounted to SEK 46.9 million (39.1)
 • Net operating income amounted to SEK 40.3 million (31.2)
 • Income from property management amounted to SEK 28.4 million (9.0)
 • Earnings per share amounted to SEK 1.42 (0.29).
 • Investments in existing properties amounted to SEK 3.4 million (65.4)
 • External valuations of investment properties in September yielded an increase in fair value of SEK 70.9 million (12.5)

January-September

 • Rent revenue for the period amounted to SEK 137.5 million (108.4)
 • Net operating income amounted to SEK 116.7 million (80.6)
 • Income from property management amounted to SEK 69.3 million (20.3)
 • Earnings per share amounted to SEK 2.45 (0.47).
 • Long-term net asset value per share amounted to SEK 39.5 (35.7).
 • The fair value of investment properties amounted to SEK 3,624.3 million (3,003.1).
 • Investments in existing properties amounted to SEK 43.5 million (110.8)
 • Acquisition of Peab Center Helsingborg at a fair value amounting to SEK 131.0 million - the property is certified in accordance with the Swedish Green Building Council Silver, with energy classification B.
 • Redemption of leasehold rights in Helsinki at a value of EUR 9.2 million
 • Acquisition of logistics property in Södertälje with an underlying property value of SEK 96.5 million to be taken into possession in Q2 2022 - the property will be certified in accordance with the Swedish Green Building Council Silver, with energy classification B

"The demands on the office's adaptability, environment and location with good communications have been further increased. We have a very good platform to start from, as our property portfolio mostly consists of modern, flexible and environmentally certified properties. This is further strengthened through acquired projects with new buildings under construction. It provides us with favourable conditions to meet the demands made regarding green rent revenue", says Jörgen Lundgren, CEO Annehem Fastigheter.

For further information please contact:

Jörgen Lundgren
CEO
[email protected]
Mobil 076-843 05 08

This information is of the type that Annehem Fastigheter AB (publ) is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. This information was released, through the provision of the above-mentioned contact person, for publication on 28 October 2021, at. 08:00 CEST.

About Annehem Fastigheter

Annehem Fastigheter is a growth-driven property company specialising in commercial, community service and residential properties in the Nordic growth regions of Stockholm, Skåne, Gothenburg, Helsinki and Oslo. The property portfolio in Annehem Fastigheter consists of 23 investment properties with a value of SEK 3,624 million and a lettable area of 189 thousand sqm. The company is listed on Nasdaq Stockholm since December 2020 with the ticker ANNE B. For more information, please visit our website www.annehem.se.

Delårsrapport januari-september 2021

Bra utveckling i underliggande affär och positiv omvärdering av fastighetsportföljen.

Under det tredje kvartalet ökade förvaltningsresultatet med 29,7 procent jämfört med föregående kvartal. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 96,0 procent. Annehems solida balansräkning i kombination med långa avtal med starka hyresgäster innebär en bra plattform för pågående tillväxtresa. Hyresavtalen har en genomsnittlig längd på 5,8 år.


Interim Report Januari-September 2021

Good development in the underlying business and positive revaluations of the property portfolio.

During the third quarter, income from property management rose 29.7 percent compared with the preceding quarter. The economic occupancy rate was 96.0 percent. Annehems solid balance sheet in combination with long leases and strong tenants makes a good platform for our ongoing growth journey. The leases have an average duration of 5.8 years.


Halvårsrapport januari-juni 2021

Annehem Fastigheter fortsätter att växa och utvecklas i enlighet med bolagets tillväxtstrategi. Fortsatt stark utveckling av förvaltningsresultatet. Den ekonomiska uthyrningsgraden var oförändrad på 95 procent. Detta i kombination med långa avtal i genomsnitt på 5,4 år med starka hyresgäster innebär en styrka för Annehems verksamhet även i mer utmanande tider.


Half-year Report January-June 2021

Annehem Fastigheter continues to grow and develop in accordance with the company's growth strategy. Continued strong development of the property management income. The economic occupancy rate was unchanged at 95 percent. This, in combination with long-term leases of an average of 5.4 years with strong tenants, comprises a strength for Annehem's operations, also in more challenging times.


Annehem friköper tomträtter i Helsingfors

Annehem friköper tomträtterna till Ultimes I, Ultimes II samt Ultimes Parking i Helsingfors för 9,2 miljoner euro. Tomträttsavgälden uppgår till 0,4 miljoner euro.


Annehem redeems plots of land in Helsinki

Annehem redeems the plots of land for Ultimes I, Ultimes II and Ultimes Parking in Helsinki for 9,2 million euro. The rent for the leasehold site amounts to 0,4 million euro.


Kommuniké från Annehems årsstämma den 19 maj 2021

Vid årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan beslut. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.


Bulletin from Annehem's annual general meeting on 19 May 2021

At the annual general meeting in Annehem Fastigheter AB (publ) today, the below resolutions were made. Due to the extraordinary situation as a result of the COVID-19 pandemic, the annual general meeting was carried out through postal voting only, without any physical attendance.


Annehem förvärvar logistikfastighet i Södertälje

Annehem förvärvar fastigheten Almnäs 5:28 med ett åtagande av säljaren Peab att bebygga och på tillträdesdagen överlämna en färdigställd miljöcertifierad logistikbyggnad med PostNord som hyresgäst. Fastigheten är belägen i Almnäs expansiva industriområde utanför Södertälje.


Annehem acquires logistics property in Södertälje

Annehem acquires the Almnäs 5:28 property with a commitment from the seller Peab to build and on the day of occupancy hand over a completed environmentally certified logistics building with PostNord as tenant. The property is located in Almnäs an expansive industrial area outside Södertälje.


Annehem tillträder fastighet i Helsingborg

Annehem Fastigheter tillträder fastigheten Jupiter 11 med nybyggda Peab Center Helsingborg från Peab. Fastigheten är belägen på Ängelholmsvägen i norra delen av Helsingborg


Delårsrapport januari-mars 2021

Annehem Fastigheter har en fortsatt stabil utveckling. Under första kvartalet ökade förvaltningsresultatet med 13 procent. Annehem står vidare starkt rustat för tillväxt med en belåningsgrad som uppgår till 33 procent i kombination med ej nyttjade kreditramar och god likviditet.


Interim Report January-March 2021

Annehem Fastigheter has been developing steadily. During the first quarter, income from property management rose 13 percent. Annehem is well prepared for growth with a loan-to-value ratio of 33 percent in combination with unutilised credit frameworks and favourable liquidity.


Kallelse till årsstämma i Annehem Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ), org. nr 559220-9083, med säte i Ängelholm, kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Annehems årsstämma endast att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.


Notice of Annual General Meeting in Annehem Fastigheter AB (publ)

The shareholders of Annehem Fastigheter AB (publ), reg. no. 559220-9083, with its registered office in Ängelholm, Sweden, are summoned to the Annual General Meeting to be held on Wednesday 19 May 2021.

Due to the extraordinary situation resulting from the covid-19 pandemic, the Annual General Meeting in Annehem will be carried out only through advance voting (postal voting) pursuant to temporary legislation. No meeting with the possibility to attend in person or to be represented by a proxy will take place. Hence, the Annual General Meeting will be held without physical presence.


Annehem Fastigheter offentliggör årsredovisning för 2020

Annehem Fastigheters årsredovisning 2020 har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.annehem.se.


Annehem Fastigheter publishes annual report for 2020

Annehem Fastigheter's Annual Report for 2020 has been published and is available on the company's website www.annehem.se.


Annehem Fastigheter har utsett Viveka Frankendal till COO

Annehem Fastigheter har utsett Viveka Frankendal till COO. Frankendal ingår i koncernledningen och tillträdde sin tjänst den 1 mars 2021.


Annehem Fastigheter has appointed Viveka Frankendal as COO

Annehem Fastigheter has appointed Viveka Frankendal as COO. Frankendal is part of Group Management and took up her position on March 1, 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted