Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Half-year Report Januari-June 2022

Strong trend for net operating income

During the year, net operating income increased 14.7 percent. The economic occupancy rate was 95.0 percent and the average contract length was 5.5 years. On 30 June, the property value was SEK 4,388.5 million, a capital appreciation of SEK 111.2 million, or 2.7 percent, during the quarter.

April-June

 • Rent revenue for the period amounted to SEK 54.0 million (45.5)
 • Net operating income amounted to SEK 46.2 million (39.6)
 • Income from property management amounted to SEK 16.1 million (21.9)
 • Income from property management, excl. currency effects, amounted to SEK 24.1 million (20.3)
 • Earnings per share amounted to SEK 2.20 (0.34).
 • Investments in existing properties amounted to SEK 1.6 million (12.2)
 • Valuations of investment properties yielded an increase in fair value of SEK 111.2 million (5.5)

January-June

 • Rent revenue for the period amounted to SEK 104.5 million (90.6)
 • Net operating income amounted to SEK 87.6 million (76.4)
 • Income from property management amounted to SEK 36.4 million (40.9)
 • Income from property management, excl. currency effects, amounted to SEK 44.4 million (37.9)
 • Earnings per share amounted to SEK 4.88 (1.03)
 • Long-term net asset value per share amounted to SEK 46.0 (37.7)
 • Investments in existing properties amounted to SEK 6.2 million (34.7)
 • The fair value of investment properties amounted to SEK 4,388.5 million (3,545.9).
 • Valuations of investment properties yielded an increase in fair value of SEK 253.8 million (35.2)

"We are now seeing a sharp market correction, especially in the housing segment. That provides opportunities to make successful acquisitions at completely new levels. Annehem is well-equipped to take advantage of these opportunities, with a strong balance sheet and good liquidity and available credit. Demand for our modern, flexible and sustainable offices in areas well served by public transport remains very strong. That gives us the confidence and strength to continue our growth journey towards our communicated financial growth targets.", says Jörgen Lundgren, CEO Annehem Fastigheter.

For further information please contact:

Jörgen Lundgren
CEO
[email protected]
Mobil 076-843 05 08

This information is of the type that Annehem Fastigheter AB (publ) is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. This information was released, through the provision of the above-mentioned contact person, for publication on 20 July 2022, at. 08:00 CEST.

About Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter is a growth-driven property company specialising in commercial, community service and residential properties in the Nordic growth regions of Stockholm, Skåne, Gothenburg, Helsinki and Oslo. The property portfolio in Annehem Fastigheter consists of 25 investment properties with a value of SEK 4,388.5 million and a lettable area of 195 thousand sqm. The company is listed on Nasdaq Stockholm since December 2020 with the ticker ANNE B and have a Nasdaq Green Designation since April 2022. For more information, please visit Annehems website www.annehem.se.

Annehem bygger kommunal förskola i Valhall Park

Annehem Fastigheter och Ängelholms kommun har tecknat avtal om byggandet av en förskola i Valhall Park. Förskolan planeras ha sju avdelningar med plats för över 100 barn. Hyresavtalet sträcker sig till 2032 och omfattar drygt 2 000 kvm.


Annehem builds a municipal preschool in Valhall Park

Annehem Fastigheter and the municipality Ängelholms kommun has signed an agreement for the creation of a preschool in Valhall Park. The preschool is planned to have seven departments and a total capacity of more than 100 children. The lease contract runs until 2032 and encompasses ca 2,000 sqm.


Förändringar i Annehems organisation

Annehem Fastigheter omorganiserar och ändrar samtidigt bolagets segment. De nya segmenten kommer utgöras av Region Sverige och Region Övriga Norden (Finland och Norge), tidigare Region Huvudstad och Region Syd. Segmentsförändringen genomförs från den 1 januari 2023.


Changes in Annehem's organisation

Annehem Fastigheter is reorganising and changing the company's segments. The new segments will consist of Region Sweden and Region Other Nordic (Finland and Norway), formerly Region Capital and Region South. The segment change will be implemented from 1 January 2023.


Delårsrapport januari-september 2022

Annehem Fastigheter är stabila i en utmanande omvärld. Fortsatt förbättring av driftnettot som under året ökat med 16,8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden till 5,5 år. En nettobelåningsgrad som uppgår till 37,8 procent och med enbart bankfinansierade skulder gör bolaget väl rustat för att tillvarata framtida förvärvsmöjligheter.


Interim Report January-September 2022

Annehem Fastigheter is stable in a challenging environment. A continued growth in net operating income which increased by 16.8 percent during the year. The economic occupancy rate was 95.0 percent and the average contract length was 5.5 years. A net loan-to-value ratio amounting to 37.8 percent, based solely on bank financing, makes the company well able to act on acquisition opportunities moving forward.


Förändring i Annehem Fastigheters ledning

Viveka Frankendal som varit Annehem Fastigheters COO sedan 1 mars 2021 avslutar sitt uppdrag i november 2022. Det sker efter en överenskommelse mellan parterna.


Change in Annehem Fastigheter's management

Viveka Frankendal who has been Annehem Fastigheter's COO since 1 Mars 2021 will resign from her position in November 2022, after an agreement between the parties.


Halvårsrapport januari-juni 2022

Stark utveckling av driftnettot

Driftnettot har under året ökat med 14,7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 5,5 år. Fastighetsvärdet per den 30 juni uppgår till 4 388,5 Mkr en värdestegring på 111,2 Mkr eller 2,7 procent under kvartalet.


Half-year Report Januari-June 2022

Strong trend for net operating income

During the year, net operating income increased 14.7 percent. The economic occupancy rate was 95.0 percent and the average contract length was 5.5 years. On 30 June, the property value was SEK 4,388.5 million, a capital appreciation of SEK 111.2 million, or 2.7 percent, during the quarter.


Annehem tecknar avtal om köp av mark i Sundsvalls Logistikpark

Annehem Fastigheter och Peab Projektutveckling har tecknat avtal om markköp om cirka 58 000 kvadratmeter med Sundsvalls Logistikpark AB i Sundsvalls Logistikpark, Tunadal-Korsta-Ortviken. Annehem och Peab har bildat ett joint venture för att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning om cirka 28 000 kvm bruttoarea i logistikparken.


Annehem signs an agreement to purchase a property in Sundsvalls Logistikpark

Annehem Fastigheter and Peab Projektutveckling have signed an agreement for a land purchase of approximately 58,000 sqm with Sundsvalls Logistikpark AB in Sundsvalls Logistikpark, Tunadal-Korsta-Ortviken. Annehem and Peab have formed a joint venture to develop a modern and sustainable logistics facility of approximately 28,000 sqm gross area in the logistics park.
Annehem tillträder logistikfastighet i Södertälje

Annehem Fastigheter tillträder fastigheten Almnäs 5:28 med en nybyggd miljöcertifierad logistikbyggnad där PostNord är hyresgäst. Fastigheten är belägen i Almnäs expansiva industriområde utanför Södertälje.


Annehem has taken a logistics property in Södertälje into possession

Annehem has taken into possession the Almnäs 5:28 property with a newly built environmentally certified logistics building where PostNord is the tenant. The property is located in Almnäs, an expansive industrial area outside Södertälje.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted