Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS 2022

Utvecklingen av den nya spelformen Multimaker fortsätter enligt plan. Nya mätdata från Multimaker visar samtidigt bättre resultat jämfört med den klassiska plattformen.

KVARTALET JANUARI - MARS I SAMMANDRAG

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 0 tkr (0 tkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till -2 977 tkr (-5 887 tkr) eller -0,20 SEK (-0,39 SEK) per aktie före utspädning.
  • Nettokassaflöde före finansiella poster var -6 174 tkr (-8 449 tkr)
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 23 116 tkr (48 768 tkr).
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 28 990 tkr (71 206 tkr).
  • Fortsatt utveckling av Multimaker
  • Multimaker genererar dubbelt så långa spelsessionstider jämfört med den klassiska plattformen
  • Multimaker-användare kommer mer än tre gånger så ofta från obetalda, organiska sökresultat på Internet

 

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk: https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 maj 2022 kl. 8:32 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted