DELÅRSRAPPORT 1 APRIL-30 JUNI 2021

Fortsatt fokus på produktförbättringar och relationsbyggande med användare. Ny version i vilka flera användare kan skapa tillsammans utvecklas.

KVARTALET APRIL - JUNI I SAMMANDRAG

· Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 1 tkr (50 tkr).

· Resultat efter skatt uppgick till -4 722 tkr, (-3 194 tkr) eller -0,31 SEK (-0,31 SEK) per aktie före utspädning.

· Nettokassaflöde före finansiella poster var 5 985 tkr (-4 421 tkr)

· Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 42 644 tkr (9 900 tkr).

· Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 66 484 tkr (34 428 tkr).

· Spelsessionstiden steg med 17% för återvändande användare från det första till det andra kvartalet.

PERIODEN JANUARI - JUNI I SAMMANDRAG

· Koncernens nettoomsättning under perioden var 1 tkr (94 tkr).

· Nettoresultatet uppgick till -10 609 tkr, (-7 270 tkr) eller -0,70 SEK (-0,75 SEK) per aktie före utspädning.

· Nettokassaflöde före finansiella poster var -14 949 tkr (-10 220 tkr)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· I juli sänktes kundanskaffningskostnaderna med 47% från 0,47 SEK i juni till 0,25 SEK.

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades
genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 augusti
2021 kl 8:00 CET

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Köpenhamn. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 734 38 46 74 är företagets Certified Advisor.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted