ADVENTURE BOX OCH PPW TAR ETT FÖRSTA STEG MOT KINA-MARKNADEN

Adventure Box och PPW Sports & Entertainment (HK) Limited har tecknat en avsiktsförklaring ("Joint Venture Term Sheet Proposal") för att bilda ett joint venture-företag i Hong Kong som ska utveckla, lokalisera och distribuera Adventure Box-plattformen i Stor-Kina, inklusive Folkrepubliken Kina, Hong Kong, Macau och Taiwan.


ADVENTURE BOX AND PPW TAKE FIRST STEP TO FORM PARTNERSHIP FOR CHINA

Adventure Box and PPW Sports & Entertainment (HK) Limited have signed a Joint Venture Term Sheet Proposal ("Letter of intent") to form a joint venture company in Hong Kong in order to develop, localize and distribute the Adventure Box platform in Greater China, including the People's Republic of China, Hong Kong, Macau and Taiwan.


ADVENTURE BOX PASSERAR 1 000 ÄGARE

Sedan börsnoteringen den 2 december 2019 har Adventure Box Technology gått från 174 ägare till över 1 000.


ADVENTURE BOX PASSES 1,000 OWNERS

Since the listing on December 2, 2019, Adventure Box Technology has gone from 174 owners to over 1,000.


ADVENTURE BOX PASSERAR 1 MILJON BESÖKARE!

Från januari till februari ökade antalet Adventure Box-besökare med 24% till 1 017 457. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 19% till 233 404.


ADVENTURE BOX PASSES 1 MILLION VISITORS!

From January to February Adventure Box-visitors increased by 24% to 1,017,457. At the same time, the number of returning visitors increased by 19% to 233,404.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 SEPTEMBER 2018-31 DECEMBER 2019 (16 MÅNADER)

Adventure Box starka år 2019 inkluderade listning på Nasdaq, introduktion av stöd för mobiler, marknadskampanj med engelska Minecraft YouTubers, nya medarbetare, kraftig tillväxt av antalet användare och allt fler bevis på en fungerade reklammodell.


YEAR-END REPORT 1 SEPTEMBER 2018 - 31 DECEMBER 2019 (16 MONTHS)

Adventure Box's strong year 2019 included listing on Nasdaq, introducing support for mobiles, a marketing campaign with English Minecraft YouTubers, new employees, strong growth in user number and ever more evidence of a working advertising model.


FORTSATT KRAFTIGT TILLVÄXT FÖR ADVENTURE BOX

På en månad har antalet besökare till Adventure Box ökat med 21% till
821 519. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 29% till
195 980.


CONTINUED STRONG GROWTH FOR ADVENTURE BOX

In one month, the number of visitors to AdventureBox.com has
increased by 21% to 821,519. At the same time, the number of returning
visitors increased by 29% to 195.980.


Kraftig tillväxt för Adventure Box

På en månad har antalet besökare till AdventureBox.com ökat med 32% till 676 691. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 48% till 152 248.


Strong growth for Adventure Box

In one month, the number of visitors to AdventureBox.com has increased by 33% to 676,691. At the same time, the number of returning visitors increased by 48% to 152,248.


KORRIGERING: INFLUENCERSBYRÅN FOURTH FLOOR CREATIVE HJÄLPER ADVENTURE BOX VÄXA

(Tidigare version av detta pressmeddelande innehöll felaktiga länkar till marknadsföringsbyrån Fourth Floor Creative. Detta är nu korrigerat i denna version.)

Tillsammans med välkända Minecraft YouTubers som Nicovald, BiffleWiffle, GoldActual, Henwy, Karangutan, Sigils och Ambrew förändrar Adventure Box och Forth Floor Creative hur dataspel görs och vad det innebär att vara en YouTuber


CORRECTION: INFLUENCER MARKETING AGENCY FOURTH FLOOR CREATIVE GROW ADVENTURE BOX

(The previous version of this press release contained incorrect links to the marketing agency Fourth Floor Creative. This has now been corrected in this version.)

Together their well-known Minecraft community influencers such as Nicovald, BiffleWiffle, GoldActual, Henwy, Karangutan, Sigils, and Ambrew Adventure Box and Forth Floor Creative are changing how games are made and what it is to be a Youtuber


INFLUENCERSBYRÅN FOURTH FLOOR CREATIVE HJÄLPER ADVENTURE BOX VÄXA

Tillsammans med välkända Minecraft YouTubers som Nicovald, BiffleWiffle, GoldActual, Henwy, Karangutan, Sigils och Ambrew förändrar Adventure Box och Forth Floor Creative hur dataspel görs och vad det innebär att vara en YouTuber


INFLUENCER MARKETING AGENCY FOURTH FLOOR CREATIVE GROW ADVENTURE BOX

Together their well-known Minecraft community influencers such as Nicovald, BiffleWiffle, GoldActual, Henwy, Karangutan, Sigils, and Ambrew Adventure Box and Forth Floor Creative are changing how games are made and what it is to be a Youtuber


ADVENTURE BOX HAR NU MER ÄN 500 000 BESÖKARE

När Adventure Box, som nyligen noterades på Nasdaq First North, presenterar tillväxtsiffrorna för november månad är dessa ett tydligt bevis på att streamingteknik sänker kundanskaffningskostnaden. Det är helt enkelt lättare att bli kund om ett spel kan spelas direkt utan att nedladdning och installation krävs


ADVENTURE BOX PASS 500 000 VISITORS

When Adventure Box, recently listed at Nasdaq First North, presents their growth numbers for November it becomes apparent that streaming technology lowers customer acquisition costs. It is simply easier to become a customer if a game can be played directly without requiring download and installation.


ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING INFÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nasdaq har idag, 27 november, godkänt Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") för notering på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Godkännandet är villkorat av att sedvanliga krav uppfylls. Planerad första dag för handel i Bolagets aktier är måndagen den 2 december 2019.


ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) PUBLISHES COMPANY DESCRIPTION FOR LISTING ON THE NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Today, November 27, Nasdaq has approved Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" or "The Company") for listing on the Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). The approval is conditional upon the usual requirements being met. The planned first day of trading in the Company's shares is Monday, December 2, 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted