ADVENTURE BOX; RIKTAD NYEMISSION SÄKRAR FORTSATT TILLVÄXT

Adventure Box har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget ca 9,2 MSEK. Nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av stämmobemyndigande.


ADVENTURE; DIRECTED SHARE ISSUE SECURES CONTINUED GROWTH

Adventure Box has completed a directed new share issue with a capital injection to the company of SEK 9.2 million. The new share issue has been decided by the Board with the support of an authorization from the Annual Shareholder's General Meeting.


ADVENTURE BOX VÄXER: +39% BESÖKARE PÅ EN MÅNAD

Jämfört med februari ökade antalet Adventure Box-besökare under mars med 39% till 1 417 762. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 41% till 329 457.


ADVENTURE BOX GROWS: +39% VISITORS IN A MONTH

From February to March Adventure Box-visitors increased by 39% to 1 417 762. At the same time, the number of returning visitors increased by 41% to 329 457.


ADVENTURE BOX PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2019

Från och med idag finns Adventure Box årsredovisning för 2019 tillgänglig i svensk och engelsk version på bolagets webbplats corp.adventurebox.com/se


ADVENTURE BOX PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2019

Today, Adventure Box published the Annual Report for 2019 on the corporate website, corp.adventurebox.com/en


ADVENTURE BOX SER KRAFTIG EFTERFRÅGEÖKNING PÅ ONLINE-SPEL

När världens invånare väljer att stanna hemma på grund av COVID-19-pandemin ökar efterfrågan på online-spel kraftigt. Adventure Box Technology AB (publ) - listat på Nasdaq First North - ser ett kraftigt ökat intresse för bolagets lösning för streamade spel. Något som gjort att kundanskaffningskostnad minskar med över 30 procent.


ADVENTURE BOX SEES POWERFUL INCREASE IN DEMAND FOR ONLINE GAMES

When people across the world choose to stay at home because of the COVID-19 pandemic, the demand for online games increase sharply. Adventure Box Technology AB (publ) - listed on Nasdaq First North - sees a strong increase in interest in the company's solution for streamed games. This has led to a reduction in customer acquisition costs by more than 30 percent.


ADVENTURE BOX OCH PPW TAR ETT FÖRSTA STEG MOT KINA-MARKNADEN

Adventure Box och PPW Sports & Entertainment (HK) Limited har tecknat en avsiktsförklaring ("Joint Venture Term Sheet Proposal") för att bilda ett joint venture-företag i Hong Kong som ska utveckla, lokalisera och distribuera Adventure Box-plattformen i Stor-Kina, inklusive Folkrepubliken Kina, Hong Kong, Macau och Taiwan.


ADVENTURE BOX AND PPW TAKE FIRST STEP TO FORM PARTNERSHIP FOR CHINA

Adventure Box and PPW Sports & Entertainment (HK) Limited have signed a Joint Venture Term Sheet Proposal ("Letter of intent") to form a joint venture company in Hong Kong in order to develop, localize and distribute the Adventure Box platform in Greater China, including the People's Republic of China, Hong Kong, Macau and Taiwan.


ADVENTURE BOX PASSERAR 1 000 ÄGARE

Sedan börsnoteringen den 2 december 2019 har Adventure Box Technology gått från 174 ägare till över 1 000.


ADVENTURE BOX PASSES 1,000 OWNERS

Since the listing on December 2, 2019, Adventure Box Technology has gone from 174 owners to over 1,000.


ADVENTURE BOX PASSERAR 1 MILJON BESÖKARE!

Från januari till februari ökade antalet Adventure Box-besökare med 24% till 1 017 457. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 19% till 233 404.


ADVENTURE BOX PASSES 1 MILLION VISITORS!

From January to February Adventure Box-visitors increased by 24% to 1,017,457. At the same time, the number of returning visitors increased by 19% to 233,404.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 SEPTEMBER 2018-31 DECEMBER 2019 (16 MÅNADER)

Adventure Box starka år 2019 inkluderade listning på Nasdaq, introduktion av stöd för mobiler, marknadskampanj med engelska Minecraft YouTubers, nya medarbetare, kraftig tillväxt av antalet användare och allt fler bevis på en fungerade reklammodell.


YEAR-END REPORT 1 SEPTEMBER 2018 - 31 DECEMBER 2019 (16 MONTHS)

Adventure Box's strong year 2019 included listing on Nasdaq, introducing support for mobiles, a marketing campaign with English Minecraft YouTubers, new employees, strong growth in user number and ever more evidence of a working advertising model.


FORTSATT KRAFTIGT TILLVÄXT FÖR ADVENTURE BOX

På en månad har antalet besökare till Adventure Box ökat med 21% till
821 519. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 29% till
195 980.


CONTINUED STRONG GROWTH FOR ADVENTURE BOX

In one month, the number of visitors to AdventureBox.com has
increased by 21% to 821,519. At the same time, the number of returning
visitors increased by 29% to 195.980.


Kraftig tillväxt för Adventure Box

På en månad har antalet besökare till AdventureBox.com ökat med 32% till 676 691. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 48% till 152 248.


Strong growth for Adventure Box

In one month, the number of visitors to AdventureBox.com has increased by 33% to 676,691. At the same time, the number of returning visitors increased by 48% to 152,248.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted