Delårsrapport Q2, 2020

ANDRA KVARTALET 1 APRIL- 30 JUNI 2020

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 619 (1 436) TSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 59 (6) %.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -16 836 (-17 607) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,79 (-0,92) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 920 (-15 467) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 109 172 (110 460) TSEK.

FÖRSTA HALVÅRET 1 JANUARI- 30 JUNI 2020

 • Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 3 769 (1 986) TSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 59 (15) %.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -34 536 (-33 598) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,70 (-1,76) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -28 729 (-28 584) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Acconeer erhöll två större ordrar från Digi-Key värda 295 och 315 TSEK.
 • Årsstämman för verksamhetsåret 2019 hölls den 14 april och till ny ordförande valdes Thomas Rex.
 • Acconeer och Alps Alpine ingick ett MoU-avtal om ett gemensamt utvecklingsavtal avseende nästa generations sensorteknik.
 • Acconeer genomförde en riktad nyemission om 4 062 000 aktier och tillfördes cirka 65 miljoner kronor.
 • Distributörsavtalet med Restar utökades till Amerika.
 • Acconeer fick en order från taiwanesiska Chip Power värd 274 TSEK.
 • Radarsensorn A1 erhöll kvalificering AEC - Q100 nivå 3 för bilindustrin.
 • Acconeer blev ISO-certifierade för kvalitets- och miljöledningssystem.
 • Det är bolagets bedömning att effekterna av Covid-19 kommer att ha en begränsad påverkan på verksamhetsåret 2020.

"Den stora nyheten i det andra kvartalet är våra avtal med ALPSALPINE som bidrar med 100 MSEK till utvecklingen av nästa generations radarsystem", säger Lars Lindell, VD Acconeer AB

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 klockan 09.00.Om Acconeer AB

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail [email protected] För mer information: www.acconeer.com

Nerladdningsbara filer

Halvårsrapport Q2 2021


Interim report Q2 2021


Delårsrapport Q1, 2021


Interim report Q1 2021


Delårsrapport Q1, 2021


Interim report Q1 2021


Årsredovisning 2020


Annual Report 2020
Delårsrapport Q3, 2020


Interim report Q3 2020


Delårsrapport Q2, 2020


Interim report Q2 2020


Delårsrapport Q1, 2020


INTERIM REPORT Q1 2020


Årsredovisning 2019


Annual Report 2019
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted