Absolent Group's subsidiary Absolent AB wins order from American Car Manufacturer

Absolent AB in APAC/China recently secured an order worth over 10 MSEK from a major American Car Manufacturer.

In close cooperation with the customer, Absolent continues the important work to improve air quality both inside and outside the factory. Together we provide a better environment for both employees as well as the society.

"The order again confirms Absolent ABs strength and ability to provide global, best-in-class air cleaning solutions", says Axel Berntsson, CEO, Absolent Group AB.

The order includes complete filter units for oil mist and oil smoke, with electrical cabinets and installation. The equipment will be delivered and installed during Q3 and Q4 of 2018.

2018-08-10

Contact: Axel Berntsson, CEO Absolent Group, +46 510 48 40 00

Absolent Groups share is traded on Nasdaq First North. The company's Certified Adviser is Erik Penser Bank 08-463 83 00

Absolent utökar verksamheten med försäljningskontor i Norge

Absolent AB, dotterbolag till Absolent Group AB, har beslutat att öppna en filial i Kongsberg, Norge. Beslutet har tagits för att tillgodose den ökande efterfrågan vi ser från norska marknaden och komma närmare både existerande och nya kunder.


Absolent expands its operations with a branch office in Norway

Absolent AB, subsidiary of Absolent Group AB, has decided to open up a branch office in Kongsberg, Norway. The decision has been made to meet the growing demand on the Norwegian market and come closer to both existing and new customers.


Absolent AB öppnar nytt bolag i Hong Kong

Absolent Groups dotterbolag Absolent AB öppnar ett nytt bolag i Hong Kong, Absolent Hong Kong Limited, som kommer att fungera som bas för försäljning i Hong Kong, södra Kina och Taiwan. Det kommer också att vara center för sälj-support och affärsutveckling för hela APAC.


Absolent AB opens a new company in Hong Kong

Absolent Group subsidiary Absolent AB opens a new company in Hong Kong, Absolent Hong Kong Limited, that will serve as a basis for sales in Hong Kong, southern China and Taiwan. It will also be the center for sales support and business development for the whole APAC region.


ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Kvartal 4 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 160,4 Mkr (147,7) vilket motsvarar en tillväxt på 8,6% (32,8) varav 1,7 % var organiskt
 • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 28,6 Mkr (28,2) motsvarande en marginal om 17,8 % (19,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 25,5 Mkr (25,8) motsvarande en marginal om 15,9 % (17,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,12 kr (1,78)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 17,7 Mkr (32,1)

 Perioden januari - december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 643,8 Mkr (491,5) vilket motsvarar en tillväxt på 31,0% (19,5) varav 16,1 % var organiskt
 • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 131,9 Mkr (92,6) motsvarande en marginal om 20,5 % (18,8)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 120,0 Mkr (85,6) motsvarande en marginal om 18,6 % (17,4)
 • Resultat per aktie för perioden januari-september uppgick till 8,61 kr (5,68)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 92,1 Mkr (89,0)

ABSOLENT GROUP AB INTERIMREPORT FOURTH QUARTER 2018

Quarter 4 2018

 • Sales volume amounted to 160,4 MSEK (147,7) which is an increase of 8,6% (32,8) where of 1,7 % was organic
 • Operating profit before depreciations on goodwill (EBITA) reached 28,6 MSEK (28,2) with a margin of 17,8 % (19,1)
 • Operating profit (EBIT) reached 25,5 MSEK (25,8) with a margin of 15,9 % (17,5)
 • Earnings per share 2,12 SEK (1,78)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 17,7 MSEK (32,1)

The period January - December 2018

 • Sales volume amounted to 643,8 MSEK (491,5) which is an increase of 31,0% (19,5) where of 16,1 % was organic
 • Operating profit before depreciations on goodwill (EBITA) reached 131,9 MSEK (92,6) with a margin of 20,5 % (18,8)
 • Operating profit (EBIT) reached 120,0 MSEK (85,6) with a margin of 18,6 % (17,4)
 • Earnings per share 8,61 SEK (5,68)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 92,1 MSEK (89,0)

Absolent Group förvärvar DCS koncernen i Storbritannien

Absolent Group AB - ett världsomspännande miljöteknikbolag som levererar luftreningssystem för industriell processluft - har via dotterbolaget Filtermist International ingått avtal om förvärv av företagsgruppen DCS ("DCS"). 2018 omsatte den privatägda koncernen GBP 11,4 miljoner (ca. SEK 136 miljoner) och består av Dust Control Systems Ltd, Ecogate Ltd, Gallito Ltd, Cades Ltd och LEV Direct Ltd.

Koncernen arbetar gemensamt som projektör, leverantör, och installatör av rök- och dammutsugningssystem. Koncernen tillverkar även FastClip rörsystem och energihanteringssystem till rök- och dammutsugningssystem.


Absolent Group acquires DCS Group of Companies in the UK

Absolent Group AB - a global environmental technology group providing clean air solutions for industrial process air- has through its UK based subsidiary Filtermist International, acquired the DCS Group of Companies ("DCS"). The privately held Group, with a consolidated turnover of GBP 11,4 million (ca. SEK 136 million) consists of Dust Control Systems Ltd, Ecogate Ltd, Gallito Ltd, Cades Ltd and LEV Direct Ltd.

The group, which was founded in 1988, collectively acts as a designer, supplier, installer and commissioner of fume and dust extraction systems. In addition to that, the group manufactures FastClip Ductwork and energy management systems for fume and dust extraction systems.


Absolent Groups dotterbolag Absolent AB får tilläggsorder från amerikansk fordonstillverkare

Absolent AB i Kina säkrade i höstas en order värd över 10 MSEK från en stor amerikansk fordonstillverkare. Nu har Absolent vunnit även nästa fas och fått order på ytterligare 10 MSEK, varav den senaste på över 8 MSEK, och projektets totalvärde för Absolent överstiger nu 20 MSEK


Absolent Group's subsidiary Absolent AB wins additional order from an American car manufacturer

During the autumn, Absolent AB secured a large order worth over 10 MSEK from a large American car manufacturer. Now, Absolent has won the next phase and received orders worth over another 10 MSEK with the latest single order being above 8 MSEK. In total the project value has surpassed 20 MSEK.


Absolent Group förvärvar SMK Sverige AB

AB Absolent Group AB - ett världsomspännande miljöteknikbolag som tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft i industrin - har via dotterbolaget Absolent AB ingått avtal om förvärv av verksamheten i SMK Sverige AB, Skövde. SMK är ett privatägt bolag med primärt fokus på legotillverkning av mekaniska komponenter och produkter där Absolent är den dominerande kunden.


Absolent Group acquires SMK Sverige AB in Sweden

AB in Sweden Absolent Group AB - a global environmental technology group manufacturing air cleaning products for industrial process air- has through its subsidiary Absolent AB acquired SMK Sverige AB, Skövde. SMK is a privately held company with a primary focus as a subcontractor of mechanical components and products. Absolent AB is presently the dominating customer of SMK.


ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2018

Kvartal 3 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 168,7 Mkr (113,9) vilket motsvarar en tillväxt på 48,1% (18,4) varav 21,9 % var organiskt
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 33,8 Mkr (19,7) motsvarande en marginal om 20,0 % (17,3)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 30,8 Mkr (18,1) motsvarande en marginal om 18,3 % (15,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,11 kr (1,18)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 35,3 Mkr (9,9)

Perioden januari - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 483,4 Mkr (343,9) vilket motsvarar en tillväxt på 40,6% (14,5) varav 22,2 % var organiskt
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 103,3 Mkr (64,3) motsvarande en marginal om 21,4 % (18,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 94,4 Mkr (59,8) motsvarande en marginal om 19,5 % (17,4)
 • Resultat per aktie för perioden januari-september uppgick till 6,49 kr (3,91)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 74,4 Mkr (56,9)

ABSOLENT GROUP AB INTERIM REPORT THIRD QUARTER 2018

Quarter 3 2018

 • Sales volume amounted to 168,7 MSEK (113,9) which is an increase of 48,1% (18,4) where of 21,9 % was organic 
 • Operating profit before depreciations on Intangible Assets (EBITA) reached 33,8 MSEK (19,7) with a margin of 20,0 % (17,3)
 • Operating profit (EBIT) reached 30,8 MSEK (18,1) with a margin of 18,3 % (15,9)
 • Earnings per share 2,11 SEK (1,18)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 35,3 MSEK (9,9)

Perioden januari - september 2018

 • Sales volume amounted to 483,4 MSEK (343,9) which is an increase of 40,1% (14,5) where of 22,2 % was organic
 • Operating profit before depreciations on Intangible Assets (EBITA) reached 103,3 MSEK (64,3) with a margin of 21,4 % (18,7)
 • Operating profit (EBIT) reached 94,4 MSEK (59,8) with a margin of 19,5 % (17,4)
 • Earnings per share 6,49 SEK (3,91)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 74,4 MSEK (56,9)

Absolent Group startar nytt bolag i Indien

Absolent Group startar nytt bolag i Indien, Absolent Filtermist India Pvt Ltd, som kommer hantera försäljning av varumärkena Absolent, Filtermist och Infinity.


Absolent Group opens a new company in India

Absolent Group opens a new company in India, Absolent Filtermist India Pvt Ltd, that will serve as a basis for sales of Absolent, Filtermist and Infinity product lines.


Absolent Group förstärker koncernledningen

Absolent Group AB har förstärkt koncernledningsgruppen med en ny CFO och CIO som kommer ansluta till företaget i januari 2019.


Absolent Group strengthens the Management Team

Absolent Group AB has strengthened its management team with a new CFO and CIO who will join the company in January 2019.


Absolent tecknar samarbetsavtal med japansk koncern

Absolent Groups dotterbolag Absolent AB har ingått ett samarbetsavtal med en japansk underleverantör till bilindustrin. Den japanska koncernen har global närvaro och vi har erhållit de första orderna för leveranser till Japan, Kina och USA.


Absolent signs cooperation agreement with Japanese Company

Absolent Group subsidiary Absolent AB has signed a cooperation agreement with a Japanese Tier 1 supplier in the automotive industry. The Japanese company has global presence and we have secured the first orders regarding Japan, China and the US.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: