Absolent Group's subsidiary Absolent AB wins order from American Car Manufacturer

Absolent AB in APAC/China recently secured an order worth over 10 MSEK from a major American Car Manufacturer.

In close cooperation with the customer, Absolent continues the important work to improve air quality both inside and outside the factory. Together we provide a better environment for both employees as well as the society.

"The order again confirms Absolent ABs strength and ability to provide global, best-in-class air cleaning solutions", says Axel Berntsson, CEO, Absolent Group AB.

The order includes complete filter units for oil mist and oil smoke, with electrical cabinets and installation. The equipment will be delivered and installed during Q3 and Q4 of 2018.

2018-08-10

Contact: Axel Berntsson, CEO Absolent Group, +46 510 48 40 00

Absolent Groups share is traded on Nasdaq First North. The company's Certified Adviser is Erik Penser Bank 08-463 83 00

Absolent Groups dotterbolag Absolent AB får order från amerikansk fordonstillverkare

Absolent AB i APAC/Kina säkrade nyligen en order värd över 10 MSEK från en stor amerikansk fordonstillverkare.


Absolent Group's subsidiary Absolent AB wins order from American Car Manufacturer

Absolent AB in APAC/China recently secured an order worth over 10 MSEK from a major American Car Manufacturer.


Absolent Groups dotterbolag Absolent AB bygger nytt huvudkontor

Absolent kommer att bygga ett nytt huvudkontor på industriområdet Kartåsen i Lidköping. Den nya fastigheten kommer att husera både kontorsverksamhet och egen produktion. Ambitionen är att stärka närvaron och positionen lokalt samt att fortsätta växa globalt. Ett nytt huvudkontor med en modern, utökad produktion är en viktig del för att möjliggöra detta.


Absolent Group's subsidiary Absolent AB builds new headquarters

Absolent will build a new headquarters in Lidköping, Sweden. The property will accommodate both offices and production. The ambition is to strengthen the presence locally and to continue to grow globally. A new headquarters with a modern, expanded production area is an important part to make this possible.
Årsstämma i Absolent Group

Årsstämman i Absolent Group AB (publ) den 22 maj 2018 godkände styrelsens förslag om utdelning med 1:00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2017 med avstämningsdag den 24 maj 2018. Utbetalning beräknas ske med början den 29 maj 2018.


ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

 • Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 146,0 Mkr (116,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 32,8 Mkr (24,0) motsvarande en marginal om 22,5 % (20,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 30,0 Mkr (22,5) motsvarande en marginal om 20,5 % (19,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,98 kr (1,45) · Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 0,6 Mkr (17,7)

ABSOLENT GROUP AB INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2018

 • Sales volume for the period January-March amounted 146,0 MSEK (116,1)
 • Operating profit before depreciations on Intangible Assets (EBITA) reached 32,8 Mkr (24,0) with a margin of 22,5 % (20,7)
 • Operating profit (EBIT) reached 30,0 MSEK (22,5) with a margin of 20,5 % (19,4)
 • Earnings per share was 1,98 SEK (1,45)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 0,6 MSEK (17,7)

Absolent Group förvärvar Dust Control Limited i Storbritannien

Absolent Group AB - en världsomspännande koncern som tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft i maskinindustrin - har via dotterbolaget Filtermist International Ltd ingått avtal om förvärv av verksamheten i Dust Control Limited, Glasgow. Dust Control är ett privatägt bolag som utvecklar och installerar utrustning för damm-, rök-, lukt- och föroreningssystem till industrin.


Absolent Group acquires Dust Control Solutions Ltd in the UK

Absolent Group AB- a global company in the industrial air filtration market- has through its UK based subsidiary Filtermist International, acquired the business assets of Glasgow firm Dust Control Solutions Ltd (DCS) - a privately held company which manufactures and installs dust, fume, odour and pollution control systems for industry.Kallelse till årsstämma i Absolent Group

Aktieägarna i Absolent Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl 15:00 på Stadshotellet på Gamla Stadens Torg 1 i Lidköping.


Absolent Group förvärvar PPM i Frankrike

Absolent Group AB - en världsomspännande koncern som tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft i maskinindustrin - har idag via dotterbolaget Absolent SAS ingått avtal om förvärv av verksamheten i PPM (Pour Produire Mieux). PPM är ett privatägt bolag utanför Clermont Ferrand i Frankrike med inriktning på projektering, försäljning och service av oljedimfiltreringsanläggningar.


Absolent Group AB bokslutskommuniké 2017

 • Nettoomsättningen för perioden januari - december blev 491,5 Mkr (411,5)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 92,6 Mkr (82,7) motsvarande en marginal om 18,8 % (20,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 85,6 Mkr (78,9) motsvarande en marginal om 17,4 % (19,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 5,68 kr (5,65)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 89,0 Mkr (49,4)
 • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,00 kr (0,90) per aktie

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: