ABSOLENT AB HAR REKRYTERAT NY VD

Absolent AB, dotterbolag till Absolent Air Care Group AB, har utsett Mattias Cleveson till ny VD. Mattias efterträder nuvarande VD Axel Berntsson och tar även över rollen som platschef på produktionsanläggningarna i Lidköping och Skövde - en roll som tidigare innehafts av Absolent ABs vice VD Pontus Broberg. Mattias har en gedigen industriell bakgrund inom främst DeLaval-koncernen, där han bland annat innehaft positionen som VD för koncernens polska och kinesiska dotterbolag. Efter sin tid inom DeLaval-koncernen har Mattias även varit VD för såväl Nolek (del av Indutrade-koncernen) som Wedholms.

Rekryteringen av en ny VD görs som en del i en tillväxtsatsning där Absolent AB får en VD som med odelad uppmärksamhet kan driva den fortsatta utvecklingen av Absolent-varumärket. Axel Berntsson kommer i sin tur att frigöra mer tid för sin roll som VD och koncernchef för Absolent Air Care Group och därigenom intensifiera genomförandet av koncernens tillväxtagenda. Pontus Broberg fortsätter inom organisationen och kommer att tillträda en ny roll på koncernnivå med fokus på att bygga upp en global funktion för strategiska inköp.

Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat Mattias till rollen som VD på Absolent AB. Mattias kommer att tillföra ett marknadsfokus, ett starkt lokalt ledarskap och erfarenhet av industrialisering. Det är en offensiv rekrytering som vi är övertygade kommer att accelerera tillväxt, lönsamhet och innovation för Absolent-varumärket- säger VD och koncernchef Axel Berntsson.

Kontakt:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0)510 48 40 00

Email: [email protected]                    

Absolent Air Care Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Tel: +46 (0)8 463 83 00

Email: [email protected]

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted