Absolent Group Delårsrapport jan-jun 2016

 • Nettoomsättningen för perioden jan - jun blev 204,1 Mkr (206,8)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 43,4 Mkr (44,8) motsvarande en marginal om 21,3 % (21,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 41,8 Mkr (43,4) motsvarande en marginal om 20,5 % (21,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,68 kr (2,81)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 23,0 Mkr (28,8)

Årsstämma i Absolent Group

Årsstämman i Absolent Group AB (publ) den 25 maj 2016 godkände styrelsens förslag om utdelning med 0:80 kronor per aktie för verksamhetsåret 2015 med avstämningsdag den 27 maj 2016. Utbetalning beräknas ske med början den 1 juni 2016.


Delårsrapport jan - mar 2016

 • Nettoomsättningen för perioden jan - mar blev 98,1 Mkr (99,8)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 21,0 Mkr (21,5) motsvarande en marginal om 21,3 % (21,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 20,2 Mkr (20,8) motsvarande en marginal om 20,6 % (20,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,29 kr (1,32)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 11,1 Mkr (14,8)


Ny VD utsedd i Absolent

Ny VD i Absolent AB, dotterbolag till Absolent Group AB, blir Axel Berntsson.


Kallelse till årsstämma i Absolent Group

Aktieägarna i Absolent Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl 15:00 på Stadshotellet på Gamla Stadens Torg 1 i Lidköping.


Absolent erhåller miljonorder från europeisk biltillverkare i premiumsegmentet

Absolent Group AB's dotterbolag, Filtermist Ltd. och Absolent AB, har i samarbete mottagit en större strategisk order från en välrenommerad europeisk biltillverkare. Ordervärdet uppgår till ca. 20 miljoner kronor.


Absolent Group Bokslutskommuniké jan - dec 2015

 •  Nettoomsättningen för perioden jan - dec blev 396,7 Mkr (276,6)
 •  Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 76,3 Mkr (58,8) motsvarande en marginal om 19,2 % (21,3)
 •  Resultat per aktie uppgick till 5,05 kr (1,91) 1*)
 •  Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 5,27 kr (3,94) 1*)2*)
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 50,1 Mkr (50,7)
 •  Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,80 kr (0,60) per aktie

  1*) Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.

  2*)Moderbolaget och Koncernen tillämpar inte IFRS/IAS 36. Därmed genomför Koncernen inte en nedskrivningsprövning av goodwill vid årets slut. Koncernen skriver istället av goodwill linjärt under fem alternativt tio år, varav majoriteten skrivs av under fem år

Absolent Group delårsrapport jan-sep 2015

 • Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 300,6 Mkr (202,8)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 58,5 Mkr (45,7) motsvarande en marginal om 19,5 % (22,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,69 kr (1,43) *1)
 • Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 3,89 kr (3,01) *1)*2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 30,9 Mkr (32,9)

*1) Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.
*2) Moderbolaget och Koncernen tillämpar inte IFRS/IAS 36. Därmed genomför Koncernen inte en nedskrivningsprövning av goodwill vid årets slut. Koncernen skriver istället av goodwill linjärt under fem alternativt tio år, varav majoriteten skrivs av under fem år.


Absolent expanderar med dotterbolag i Tyskland

Absolent AB, dotterbolag till Absolent Group AB, etablerar under hösten 2015 ett eget säljbolag på den tyska marknaden, Absolent GmbH.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted